Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 161501 văn bản

81

Nghị định 44/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 02/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

82

Nghị định 45/2001/NĐ-CP về hoạt động điện lực và sử dụng điện

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ HOẠT

Ban hành: 02/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

83

Nghị định 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY

Ban hành: 01/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

84

Nghị định 42/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 01/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

85

Nghị định 41/2001/NĐ-CP ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 41/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2001 BAN HÀNH

Ban hành: 24/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

86

Nghị định 39/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2001/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2001 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

Ban hành: 13/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

87

Nghị định 40/2001/NĐ-CP về việc thành lập các xã thuộc huyện Đắkglei và huyện Đắk tô, tỉnh Kon tum. Đổi tên xã Măng Xăng, huyện Đắk tô thành xã Tè xăng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/2001/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 13/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

88

Nghị định 36/2001/NĐ-CP về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 36/2001/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 10/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

89

Nghị định 35/2001/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2001/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 09/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

90

Nghị định 33/2001/NĐ-CP về việc Giấy chứng nhận An ninh nhân dân và Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/2001/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ ''GIẤY

Ban hành: 06/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

91

Nghị định 34/2001/NĐ-CP ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2001/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2001 BAN HÀNH

Ban hành: 06/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

92

Nghị định 32/2001/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Thương phiếu

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 32/2001/NĐ-CP NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2001 HỨƠNG DẪN CHI TIẾT

Ban hành: 05/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

93

Nghị định 31/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31/2001/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ XỬ PHẠT VI

Ban hành: 26/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

94

Nghị định 30/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2001/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 21/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

95

Nghị định 29/2001/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 1999 - 2004

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/2001/NĐ-CP NGÀY 13/6/2001 PHÊ CHUẨN ĐƠN

Ban hành: 13/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

96

Nghị định 28/2001/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2001

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 28/2001/NĐ - CP Hà Nội, ngày 06  tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28/2001/NĐ-CP NGÀY  06 THÁNG  6  NĂM 2001VỀ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA

Ban hành: 06/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

97

Nghị định 27/2001/NĐ-CP về việc kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2001/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 05/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

98

Nghị định 26/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2001/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2001 SỬA ĐỔI, BỔ

Ban hành: 04/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

99

Nghị định 25/2001/NĐ-CP ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 25/2001/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2001BAN HÀNH QUY

Ban hành: 31/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

100

Nghị định 24/2001/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 13/CP năm 1994

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2001/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ

Ban hành: 30/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35