Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 161505 văn bản

61

Nghị định 66/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai sửa đổi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 66/2001/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2001 SỬA

Ban hành: 28/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

62

Nghị định 64/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 64/2001/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 20/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

63

Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lá

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 63/2001/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 14/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

64

Nghị định 62/2001/NĐ-CP ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 62/2001/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 12/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

65

Nghị định 61/2001/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61/2001/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC

Ban hành: 07/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

66

Nghị định 60/2001/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Quy chế Trại giam ban hành kèm theo Nghị định 60/CP năm 1993

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2001/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 04/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

67

Nghị định 59/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2001/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 29/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

68

Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

69

Nghị định 56/2001/NĐ-CP về việc thành lập xã Mỹ An thuộc huyện Thạnh phú, tỉnh Bến tre

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 56/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

70

Nghị định 57/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ ĐIỀU

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

71

Nghị định 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2001/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 23/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

72

Nghị định 54/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54/2001/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 23/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

73

Nghị định 53/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2001/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯỚNG

Ban hành: 23/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

74

Nghị định 55/2001/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 55/2001/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ QUẢN

Ban hành: 23/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

75

Nghị định 51/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoành Bồ để mở rộng thành phố Hạ Long và thành lập phường thuộc thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN HOÀNH BỒ ĐỂ

Ban hành: 16/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

76

Nghị định 50/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 50/2001/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY ĐỊNH

Ban hành: 16/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

77

Nghị định 49/2001/NĐ-CP về việc thành lập các xã thuộc huyện Cư Jút và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2001/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC

Ban hành: 15/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

78

Nghị định 48/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ CỦA CHÍNH PHỦ SỐ48/2001/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2001

Ban hành: 13/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

79

Nghị định 46/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành 1 lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN HÒA THÀNH ĐỂ MỞ

Ban hành: 10/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

80

Nghị định 47/2001/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Du lịch

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2001/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 10/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227