Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3692/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29231 công văn

1

Công văn 3692/CT-TTHT năm 2017 về nộp thuế môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3692/CT-TTHT V/v nộp thuế môn bài. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Bà Lý

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

2

Công văn 3692/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3692/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

3

Công văn 3692-CV/BTCTW năm 2012 về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 3692-CV/BTCTW V/v xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

4

Công văn 3692/TCT-CS về lệ phí trước bạ đất khu dân cư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3692/TCT-CS V/v Lệ phí trước bạ đất khu dân cư Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Cục

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

5

Công văn 3692/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3692/TCT-KK V/v: hoàn thuế GTGT, TNDN Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế thành

Ban hành: 23/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2010

6

Công văn 3692/TCHQ-TXNK về đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3692/TCHQ-TXNK V/v đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2010 Kính

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

7

Công văn số 3692/TCT-CS về việc mua phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3692/TCT-CS V/v: mua phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2008

8

Công văn số 3692/TCHQ-GSQL về việc kiến nghị về thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hải Dương do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3692/TCHQ-GSQL V/v kiến nghị về thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hải Dương Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 04/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

9

Công văn số 3692/VPCP-ĐMDN về việc xây dựng quy chế quản lý, tổ chức hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổ hợp công ty mẹ-công ty con do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3692/VPCP-ĐMDN V/v xây dựng quy chế quản lý, tổ chức hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổ hợp công ty mẹ-công ty con Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

10

Công văn số 3692/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương tạm giam, tạm giữ

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3692/LĐTBXH-TL V/v: chế độ tiền lương tạm giam, tạm giữ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Ban hành: 01/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Công văn số 3692/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3692/TCT-DNNN V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 Kính gửi Công ty TNHH Nhựa Nam Á (Đ/C: Số 6, Tống Văn Trân, Phường 5, Q.11,

Ban hành: 19/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Công văn số 3692/VPCP-QHQT ngày 31/07/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn BVQI Việt nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 3692/VPCP-QHQT V/v Dự án thành lập Công ty TNHH BVQI Việt Nam Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính - Công nghiệp, Khoa học và

Ban hành: 31/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

13

Công văn 1384/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch tuyến đường vanh đai 3, 4 trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nhìn sau năm 2020 Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 3692/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2011) về việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 trong Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2011

14

Công văn 9352/VPCP-VI năm 2015 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 3692/BKHCN-TĐC ngày 05 tháng 10 năm 2015 về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2015

15

Công văn 3550/BNN-TCTS bổ sung chương trình đầu tư hạ tầng thủy sản vào Quyết định 60/2010/-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3692/VPCP-KTTH ngày 25/5/2012 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 60/2010/-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

16

Công văn 7801/UBND-NC năm 2017 về đính chính Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Do sơ

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

17

Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5978/UBND-VH V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 8

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

18

Công văn 2868/UBND-KT năm 2017 về đính chính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu,

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

19

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2025/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang, ngày

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

20

Công văn 1920/UBND-NC năm 2012 đính chính Quyết định 127/2011/QĐ-UBND, 128/2011/QĐ-UBND, 1555/QĐ-UBND, 145/2011/QĐ-UBND, 157/2011/QĐ-UBND, 05/2012/QĐ-UBND, 161/2011/QĐ-UBND và 162/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

- Các Sở, ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Do sơ xuất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh xin đính chính một số văn bản như sau: 1. Quyết định số 127/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Về việc Quy định một số chế độ, chính sách đối

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status