Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 366/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11338 văn bản

1

Thông báo 366/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" do Văn phòng Chính phủ ban hành

366/TB-VPCP,Thông báo 366 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Tín dụng chính sách ,Giảm nghèo bền vững,Tiền tệ - Ngân hàng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 366/TB-VPCP

Ban hành: 15/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

2

Thông báo 366/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đầu tư dự án tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 366/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TẠI KHU VỰC CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG. Ngày 25 tháng 8 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn

Ban hành: 22/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

3

Thông báo 366/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 2008/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

366/TB-VPCP,Thông báo 366 2009,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 366/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

4

Thông báo 366/TB-BTC công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

366/TB-BTC,Thông báo 366 2015,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp thẩm định giá,Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,Danh sách thẩm định viên về giá ,Thẩm định viên về giá ,Danh sách các thẩm định viên về giá ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

5

Thông báo 366/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc kiểm điểm tình hình thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

366/TB-BGTVT,Thông báo 366 2011,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 366/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

6

Thông báo số 366/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định cuối kỳ đề xuất dự án “tiểu dự án mở rộng QL51” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

366/TB-BGTVT,Thông báo 366 2008,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 366/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2008

7

Thông báo số 366/TB-BGDĐT về việc tổ chức Hội thi “tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X – 2008 và Hội nghị phong trào tiếng hát sinh viên giai đoạn 1991-2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

366/TB-BGDDT,Thông báo 366 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 366/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

8

Nghị quyết 366/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên

366/NQ-HDND,Nghị quyết 366 2021,Tỉnh Hưng Yên,Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

9

Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

366/QD-UBND,Quyết định 366 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Công bố thủ tục của Ban Quản lý An toàn thực phẩm,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh 2021,Thủ tục của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

10

Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

366/QD-UBND,Quyết định 366 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử,Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông,Chính quyền điện tử cấp huyện tỉnh Đắk Nông 2020,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

11

Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

366/QD-UBND,Quyết định 366 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Phân công nhiệm vụ Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận,Phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ninh Thuận,Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

12

Kế hoạch 366/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

366/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Kinh nghiệm thi hành Luật Công chứng,Nâng cao chất lượng hoạt động công chứng,Bắc Kạn tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

13

Quyết định 366/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

366/QD-TTg,Quyết định 366 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Dự án,Đầu tư,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 366/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

14

Kế hoạch 366/KH-UBND năm 2019 về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025

366/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 366/KH-UBND Lào Cai, ngày 04 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

15

Thông báo 160/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

160/TB-VPCP,Thông báo 160 2021,Văn phòng Chính phủ,Buổi gặp mặt nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng Covid19,Kết luận buổi gặp mặt doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid,Kết luận tại buổi gặp mặt nhà nghiên cứu vắc xin phòng Covid,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

16

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

155/TB-VPCP,Thông báo 155 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp về nhiệm vụ được giao thời gian qua,Kết luận với Bộ Văn hóa nhiệm vụ được giao thời gian qua,Kết luận tại cuộc họp về những vấn đề tồn đọng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

17

Thông báo 152/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

152/TB-VPCP,Thông báo 152 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với Bắc Ninh về phòng chống Covid,Kết luận về công tác phòng chống COVID 19,Phòng chống Covid 19 và bảo đảm sản xuất công nghiệp,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

18

Thông báo 151/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc “Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 Luật đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

151/TB-VPCP,Thông báo 151 2021,Văn phòng Chính phủ,Mua vắc xin phòng COVID19 do AstraZeneca sản xuất,Kết luận về Mua vắc xin phòng COVID19 AZD1222,Mua vắc xin phòng COVID19 theo điều 26 Luật đấu thầu,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

19

Thông báo 149/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về triển khai dự án thành phần trên tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

149/TB-VPCP,Thông báo 149 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận cuộc họp về triển khai dự án trên tuyến Vành đai 3,Triển khai dự án trên tuyến Vành đai 3 Hồ Chí Minh,Triển khai dự án thành phần trên tuyến Vành đai 4,Đầu tư,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

20

Thông báo 150/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

150/TB-VPCP,Thông báo 150 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận phòng chống COVID19 tại cuộc họp với Hồ Chí Minh,Kết luận phòng chống Covid19 tại cuộc họp với tỉnh Bắc Ninh,Kết luận phòng chống Covid19 tại cuộc họp với tỉnh Bắc Giang,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182