Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3615/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 133939 văn bản

1

Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

3615/QD-UBND,Quyết định 3615 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

2

Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

3615/QD-UBND,Quyết định 3615 2019,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/QĐ-UBND Bình Định, ngày 07 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

3

Kế hoạch 3615/KH-UBND năm 2016 phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

3615/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 07 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

4

Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

3615/QD-UBND,Quyết định 3615 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 21

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

5

Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2009 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 45/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa do tỉnh Đồng Nai ban hành

3615/QD-UBND,Quyết định 3615 2009,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

6

Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

3615/QD-UBND,Quyết định 3615 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị,Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại,Phát triển trung tâm thương mại ,Quy hoạch phát triển đến 2020,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

7

Quyết định 3615/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

3615/QD-BQP,Quyết định 3615 2019,Bộ Quốc phòng,Chỉ dẫn thủ tục hành chính,Danh mục thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

8

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

9

Quyết định 3615/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3615/QD-BKHCN,Quyết định 3615 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

10

Quyết định 3615/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

3615/QD-BGTVT,Quyết định 3615 2013,Bộ Giao thông vận tải,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

11

Quyết định 3615/QĐ-BNN-HTQT năm 2007 về Chương trình hành động của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới giai đoạn 2007 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3615/QD-BNN-HTQT,Quyết định 3615 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chương trình hành động,Chương trình hành động chính phủ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2012

12

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

38/QD-UBND,Quyết định 38 2022,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Văn hóa,Thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao,Thủ tục hành chính ngành Du lịch Kon Tum,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

13

Kế hoạch 452/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết 160/NQ-CP và kế hoạch 85-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do tỉnh Bến Tre ban hành

452/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,Thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP,Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

14

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

77/QD-UBND,Quyết định 77 2022,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

15

Kế hoạch 453/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030

453/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Chương trình quốc gia về người cao tuổi,Chương trình Người cao tuổi Bến Tre,Thực hiện Chương trình Người cao tuổi Bến Tre,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

16

Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

160/QD-UBND,Quyết định 160 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính thủy sản,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

17

Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021

267/QD-UBND,Quyết định 267 2022,Tỉnh Quảng Nam,Công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ Quảng Nam,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Nam,Công bố văn bản hết hiệu lực một phần tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

18

Thông báo 64/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00 ngày 21/01/2022)

64/TB-UBND,Thông báo 64 2022,Thành phố Hà Nội,Đánh giá cấp độ phòng chống dịch COVID19,Cấp độ phòng chống dịch COVID19 Hà Nội,Cấp độ dịch trong phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

19

Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, xăng dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

157/QD-UBND,Quyết định 157 2022,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xăng dầu,Thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa trong nước,Thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Cà Mau,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

20

Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025" năm 2022

23/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp,Đề án nâng cao giáo dục nghề nghiệp,Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Lào Cai,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97