Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3615/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 138954 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

21

Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Người có công)

778/QD-UBND,Quyết định 778 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính Người có công,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban xã Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

22

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

117/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phòng chống bệnh không lây nhiễm Lạng Sơn,Phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần Lạng Sơn,Kế hoạch phòng chống đối với các bệnh về tâm thần,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

23

Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Người có công)

780/QD-UBND,Quyết định 780 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Công bố thủ tục hành chính Người có công,Thủ tục hành chính Sở Lao động Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

24

Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam

620/QD-UBND,Quyết định 620 2022,Tỉnh Hà Nam,Thủ tục hành chính kinh doanh bất động sản,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở,Thủ tục hành chính ngành Xây dựng Hà Nam,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

25

Quyết định 1678/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

1678/QD-UBND,Quyết định 1678 2022,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính việc làm,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính Ủy ban huyện Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

26

Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lạng Sơn

852/QD-UBND,Quyết định 852 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Quan trắc chất lượng môi trường Lạng Sơn,Chương trình quan trắc môi trường Lạng Sơn,Chương trình quan trắc chất lượng môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

27

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Người có công)

779/QD-UBND,Quyết định 779 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính Người có công,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Thủ tục hành chính Ủy ban huyện Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

28

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2022 về đào tạo công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo Chương trình 19/CTr-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

115/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Đào tạo công chức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể,Đào tạo công chức quản lý kinh tế tập thể Lạng Sơn,Viên chức quản lý kinh tế tập thể theo Chương trình 19,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

29

Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

1534/QD-UBND,Quyết định 1534 2022,Thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Quy trình thủ tục hành chính đường bộ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

30

Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

911/QD-UBND,Quyết định 911 2022,Tỉnh Bình Phước,Thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp ,Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Ủy ban xã,Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Ủy ban huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

31

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2022 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang

792/QD-UBND,Quyết định 792 2022,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý phần mềm Quản lý thông tin công chức,Sử dụng phần mềm Quản lý thông tin viên chức,Phần mềm Quản lý thông tin cán bộ công chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

32

Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2022 công bố xếp loại các tuyến đường do tỉnh Lâm Đồng quản lý để xác định giá cước vận tải đường bộ

852/QD-UBND,Quyết định 852 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố xếp loại tuyến Lâm Đồng,Xếp loại tuyến đường xác định giá cước vận tải,Xếp loại tuyến đường để xác định giá vận tải,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

33

Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

1221/QD-UBND,Quyết định 1221 2022,Tỉnh Quảng Bình,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư,Thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính Đầu tư đối tác công tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

34

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Lạng Sơn ban hành

114/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng,Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng Lạng Sơn,Hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

35

Kế hoạch 1591/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

1591/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức tiêm vắc xin COVID19 liều nhắc lại lần 2,Tiêm vắc xin COVID19 liều nhắc lại lần 2 Hồ Chí Minh,Tổ chức tiêm vắc xin COVID19 mũi 4 cho người dân,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

36

Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

1220/QD-UBND,Quyết định 1220 2022,Tỉnh Quảng Bình,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu,Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Quảng Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

37

Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Quảng Nam,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tổ chức thi tốt nghiệp tỉnh Quảng Nam,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

38

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1426/QD-UBND,Quyết định 1426 2022,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính ngành lao động Tiền Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

39

Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

306/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam,Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam Nghệ An,Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2021 2030,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

40

Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2022 do tỉnh Nghệ An ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2022,Tỉnh Nghệ An,Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu Nghệ An,Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu,Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu Nghệ An 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159