Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/2017/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35381 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

2

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

3

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND và 62/2016/NQ-HĐND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36 /2017/NQ-HĐND Bà

Ban hành: 09/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

4

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về Quy định chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 08

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

5

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

6

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND quy định về chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Cao Bằng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

7

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Tiền Giang,

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2018

8

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết toán ngân sách,Báo cáo quyết toán ngân sách,Thời hạn phê chuẩn,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

9

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

10

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển công nghiệp - thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Hà Nam,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

11

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư do tỉnh Bình Phước ban hành

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Bình Phước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Bình

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

12

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn đến năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Ninh

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

13

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

14

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Trà Vinh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 13 tháng 7 năm

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

15

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

36/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2017,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 15 tháng 3

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

16

Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

36/2022/ND-CP,Nghị định 36 2022,Chính phủ,Hỗ trợ vay nguồn vốn theo 43/2022/QH15,Hỗ trợ vay nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội,Hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng Chính sách xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

17

Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2022 về ký Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Hoa do Chính phủ ban hành

36/NQ-CP,Nghị quyết 36 2022,Chính phủ,Ký Hiệp định cung cấp viện trợ không hoàn lại,Hiệp định cung cấp viện trợ Việt Nam Trung Hoa,Hiệp định kinh tế viện trợ không hoàn lại Trung Hoa,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

18

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Hà Nội,Tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội 2022,Kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

19

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Hậu Giang ban hành

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2021,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công 2022,Kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2022,Danh mục kế hoạch đầu tư công Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

20

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Lào Cai

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2021,Tỉnh Lào Cai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2022,Phát triển kinh tế xã hội Lào Cai 2022,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lào Cai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.40.195