Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 36/2013/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51795 công văn

1

Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13581/BTC-TCDT ngày 10 tháng 10 năm 2013 về việc triển khai

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

2

Công văn 2237/BTC-TCDT năm 2014 hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của TTCP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

3

Công văn 16862/BTC-TCDT năm 2013 hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của TTCP Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

4

Công văn 9394/BTC-TCDT năm 2013 thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

5

Công văn 10513/VPCP-ĐMDN năm 2015 về tình hình thực hiện Quyết định 36/2014/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10513/VPCP-ĐMDN V/v tình hình thực hiện Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các tập đoàn kinh tế, tổng

Ban hành: 16/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

6

Công văn 2013/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Y tế vào Danh mục yêu cầu FAO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2013/TTg-QHQT,Công văn 2013 2009,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục dự án FAO tài trợ,Xây dựng năng lực thanh tra thực phẩm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2013/TTg-QHQT V/v Phê

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

7

Công văn 36/HĐND-TH năm 2019 về đính chính, bổ sung Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

36/HDND-TH,Công văn 36 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/HĐND-TH V/v đính chính, bổ sung Nghị quyết số 36

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

8

Công văn 36/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

36/TCT-CS,Công văn 36 2018,Tổng cục Thuế,Tính thuế giá trị gia tăng ,Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng,Giá tính thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

9

Công văn 1928/TTg-PL năm 2013 đính chính Quyết định 09/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Do sơ suất trong quá trình biên tập, xin đính chính một số sai sót kỹ thuật trong Phụ lục ban hành kèm theo Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2013

10

Công văn 36/BHXH-KHTC năm 2017 về không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

36/BHXH-KHTC,Công văn 36,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Đổi thẻ Bảo hiểm y tế,Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Không thu phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

11

Công văn 36/BGDĐT-KHTC năm 2017 về nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

nộp báo cáo thống kê theo phần mềm EMIS (http://vnemis.edu.vn/EMIS), cập nhật đầy đủ các thông tin của cơ sở đào tạo và số liệu theo các biểu mẫu được ban hành tại Quyết định 5363/-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo (sử dụng chức năng nộp dữ liệu lên cấp trên để gửi

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

12

Công văn 0214/TCNL-KHCN năm 2017 thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Năng lượng ban hành

--------------- Số: 0214/TCNL-KHCN V/v thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Giám sát Quản lý về Hải quan Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Tổng cục Năng lượng nhận được Công văn số 40/GSQL-GQ1 ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Cục Giám sát Quản lý về

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

13

Công văn 1984/BXD-QLN năm 2016 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

1984/BXD-QLN,Công văn 1984 2016,Bộ Xây dựng,Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ,Hỗ trợ người có công cách mạng,Hỗ trợ người có công về nhà ở,Hỗ trợ nhà ở,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

14

Công văn 6796/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6796/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 13/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt ký, ban hành Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 về việc tạm nhập khẩu, tái

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

15

Công văn 10605/VPCP-KGVX năm 2018 về xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

10605/VPCP-KGVX V/v xây dựng văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 971/BC-BGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2018) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 quy

Ban hành: 01/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

16

Công văn 2097/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

17

Công văn 36/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

36/GSQL-GQ2,Công văn 36 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục hải quan,Hướng dẫn thủ tục hải quan ,Có vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

18

Công văn 36/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về xử lý nhà vắng chủ do Bộ Xây dựng ban hành

36/BXD-QLN,Công văn 36 2014,Bộ Xây dựng,Trả lời công văn của Sở Xây dựng,Xác lập sở hữu toàn dân,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/BXD-QLN V/v: Trả lời công văn của Sở Xây

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

19

Công văn 4811/VPCP-KGVX năm 2018 về ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4811/VPCP-KGVX V/v ban hành văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về đề nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam (văn bản số 22/CV-CGC ngày 04 tháng 5 năm 2018) về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

20

Công văn 79/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100