Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/2013/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192855 văn bản

1

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/2013/QD-TTg,Quyết định 36 2013,Thủ tướng Chính phủ,chính sách hỗ trợ gạo 2013,hỗ trợ gạo cho học sinh ,trường đặc biệt khó khăn,trường ở điều kiện kinh tế khó khăn,hỗ trợ gạo cho học sinh khó khăn 2013,các trường có điều kiện đặc biệt khó khăn ,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

2

Quyết định 1158/-UBND năm 2015 phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ SỐ LƯỢNG GẠO HỖ TRỢ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GẠO CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 06/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

3

Quyết định 1033/-TCDT năm 2014 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành

Số: 1033/-TCDT Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ HỌC SINH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTG NGÀY 18/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

4

Quyết định 641/-UBND năm 2014 phân bổ gạo học kỳ 2 năm học 2013-2014 hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, ngày 18/6/2013 của Thủ tướng, Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Căn cứ Quyết định số 327/-BTC ngày 20/2/2014 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

5

Quyết định 774/-TCDT năm 2013 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành

phúc --------------- Số: 774/-TCDT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ HỌC SINH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTG NGÀY 18/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC Căn cứ

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

6

Quyết định 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/2019/QD-TTg,Quyết định 36 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổng cục dự trữ Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

7

Quyết định 36/2018/QĐ-TTg về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/2018/QD-TTg,Quyết định 36 2018,Thủ tướng Chính phủ,Ký kết văn bản với quốc tế ,Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Điều ước quốc tế,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

8

Quyết định 36/2017/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/2017/QD-TTg,Quyết định 36 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Khu kinh tế,Khu kinh tế,Đặc khu kinh tế ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

9

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/2016/QD-TTg,Quyết định 36 2016,Thủ tướng Chính phủ,Áp dụng thuế suất thông thường ,Hàng hóa nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

10

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 5 Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương kèm theo Quyết định 02/2011/-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 31

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

11

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài do tỉnh Quảng Nam ban hành

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 30

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

12

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 - tỉnh Vĩnh Phúc

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước,giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

13

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Thái Nguyên,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Sốố: 36/2013/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12

Ban hành: 21/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

14

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-UBND Tuyên

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

15

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số: 36/2013/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 16 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/12/2013

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

16

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy kèm theo Quyết định 11/2012/-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Đắk Lắk,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ ,Giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

17

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư, lưu trữ nhà nước tỉnh Gia Lai

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

18

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

19

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

20

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre

36/2013/QD-UBND,Quyết định 36 2013,Tỉnh Bến Tre,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 22

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100