Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 36/2008/N��-CP/Pursuant "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64221 công văn

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

36/TANDTC-KHTC,Công văn 36 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Quản lý sử dụng ngân sách,Sử dụng ngân sách,Chi ngân sách ,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

3

Công văn 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

36/TCQLDD-CDKDD,Công văn 36 2020,Tổng cục Quản lý đất đai,Giải quyết vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở,Vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở,Xác định lại diện tích đất ở,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

4

Công văn 36/HĐND-TH năm 2019 về đính chính, bổ sung Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

chính, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh, như sau: “Căn cứ ban hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; UBND

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

5

Công văn 36/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

36/TCT-CS,Công văn 36 2018,Tổng cục Thuế,Tính thuế giá trị gia tăng ,Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng,Giá tính thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

6

Công văn 36/BHXH-KHTC năm 2017 về không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

36/BHXH-KHTC,Công văn 36,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Đổi thẻ Bảo hiểm y tế,Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Không thu phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

7

Công văn 36/BGDĐT-KHTC năm 2017 về nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

36/BGDDT-KHTC,Công văn 36 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh,Chỉ tiêu tuyển sinh ,Báo cáo thống kê,Hoạt động giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

8

Công văn 2320/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

--------------- Số: 2320/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố. Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

9

Công văn 3600/BYT-TB-CT năm 2017 thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị) Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

10

Công văn 2378/BTNMT-TNN năm 2020 thực hiện Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2378/BTNMT-TNN,Công văn 2378 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thực hiện Nghị định 36/2020/NĐ-CP,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

11

Công văn 4637/LĐTBXH-TTTT năm 2016 báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 4637/LĐTBXH-TTTT V/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: ................................ Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, trong đó có nội dung yêu

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

12

Công văn 3643/BHXH-PC năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ - Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện Công văn số 7565/VPCP-KGVX ngày 09/9/2016 về việc báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

13

Công văn 36/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về xử lý nhà vắng chủ do Bộ Xây dựng ban hành

36/BXD-QLN,Công văn 36 2014,Bộ Xây dựng,Trả lời công văn của Sở Xây dựng,Xác lập sở hữu toàn dân,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/BXD-QLN V/v: Trả lời công văn của Sở Xây

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

14

Công văn 36/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

36/GSQL-GQ2,Công văn 36 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục hải quan,Hướng dẫn thủ tục hải quan ,Có vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

15

Công văn 36/CT-TTHT năm 2014 sử dụng hóa đơn làm chứng từ kế toán và kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 36/CT-TTHT V/v: Sử dụng hóa đơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty CP Sơn dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Lầu 10 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1 Mã số thuế: 0304610624 Trả lời văn thư không số ngày

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

16

Công văn 36/UBDT-TTr báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

36/UBDT-TTr,Công văn 36 2013,Uỷ ban Dân tộc,Tiến độ xây dựng Nghị định ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực công tác dân tộc,Vi phạm hành chính công tác dân tộc ,Vi phạm hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

17

Công văn 36/KTNN-TCCB hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết chế độ nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản do Kiểm toán Nhà nước ban hành

36/KTNN-TCCB,Công văn 36 2013,Kiểm toán Nhà nước,Chế độ nghỉ hằng năm,Giải quyết nghỉ không lương,Nghỉ không lương,Nghỉ ốm đau thai sản ,Nghỉ thai sản ,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

18

Công văn 36/GSQL-GQ1 năm 2016 về kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

36/GSQL-GQ1,Công văn 36,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Kiểm soát tải trọng phương tiện,kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải,Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

19

Công văn 36/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bị trả lại thanh toán bằng hình thức nộp tiền mặt vào tài khoản do Tổng cục Thuế ban hành

hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau: a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

20

Công văn 8213/UBND-NC năm 2013 tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do thành phố Hà Nội ban hành

36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; - Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận tình hình sản xuất,

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.224.207
server251