Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/TTLT-BYT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73833 văn bản

1

Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành

36/2011/TTLT-BYT-BQP,Thông tư liên tịch 36 2011,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Khám sức khỏe,Thực hiện nghĩa vụ quân sự ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 36/2011/TTLT-BYT-BQP

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

2

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành

Điều 28. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 2. Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

3

Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 85 2016,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế,Thực hiện bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm y tế quân nhân ,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

4

Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ

49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 49 2016,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Công chức viên chức,Lao động hợp đồng,Hướng dẫn thực hiện,Người làm việc trong tổ chức cơ yếu,Thân nhân quân nhân tại ngũ,Tổ chức cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

5

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT,Thông tư liên tịch 07 2015,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ,trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc ,Học sinh trường giáo dưỡng,Chế độ phạm nhân,Trách nhiệm hình sự,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ ------- CỘNG

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

6

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế ban hành

02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT,Thông tư liên tịch 02 2015,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế, Hướng dẫn quản lý người nhiễm HIV, Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm HIV,phòng lây nhiễm HIV tại trại giam,Dự phòng lây nhiễm HIV,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

7

Thông tư liên tịch 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 08 2014,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

8

Thông tư liên tịch 36/2013/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

36/2013/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 36 2013,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thương mại,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/TTLT-BYT-BTC Hà

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

9

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ -

36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 36 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

10

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 03 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Công tác khác trong tổ chức cơ yếu ,Thân nhân người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2012

11

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 25 2010,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Hướng dẫn,Bảo hiểm y tế,Người lao động trong quân đội,Thân nhân quân nhân tại ngũ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

12

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn Nghị định 153/2006/NĐ-CP về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài

01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 01 2009,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh,Tiêu chuẩn vật chất y tế,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Thân nhân người làm công tác cơ yếu,Sửa đổi,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 12/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

13

Thông tư liên tịch 36/2010/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các dự án: phòng, chống sốt xuất huyết; phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban

36/2010/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 36 2010,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng kinh phí,Phòng chống sốt xuất huyết,Phòng chống bệnh đái tháo đường,Phòng chống bệnh tăng huyết,Chương trình mục tiêu quốc gia,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

14

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 05 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

15

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT hướng dẫn quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân do Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT,Thông tư liên tịch 03 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù ,Người chấp hành án phạt tù,hướng dẫn chấp hành án phạt tù,hướng dẫn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

16

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2020,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh đang chấp hành tư pháp giáo dục,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

17

Thông tư liên tịch 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn Nghị định 153/2006/NĐ-CP quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 135 2007,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh,Tiêu chuẩn vật chất về y tế,Tiêu chuẩn vật chất y tế,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Thân nhân người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2007

18

Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

14/2006/TTLT-BYT-BQP,Thông tư liên tịch 14 2006,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự BỘ Y TẾ -BỘ QUỐC PHÒNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 14/2006/TTLT-BYT-BQP

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

19

Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Y tế, Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 36 2012,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Công thương,Xử lý hàng hóa nhập lậu,Kinh doanh rượu nhập lậu,Thuốc lá nhập lậu ,Xử lý thuốc lá nhập lậu ,Nguyên liệu thuốc lá nhập lậu ,Xử lý vi phạm về nhập lậu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Vi

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

20

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BYT-BQP triển khai thực hiện Chỉ thị 25/2004/CT-TTg về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới do Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng ban hành

08/2005/TTLT-BYT-BQP,Thông tư liên tịch 08 2005,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Kết hợp quân và dân y,Bảo vệ sức khỏe nhân dân,Chăm sóc sức khỏe nhân dân,Chăm sóc sức khỏe bộ đội,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112