Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/2010/TT-BCA strong "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 45 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2020/TT-BGDDT,Thông tư 16 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm,Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm,Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

2

Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

24/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 24 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH,Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng,Thu hồi hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

3

Thông báo 13049/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Chất trao đổi ion làm từ polyme dạng nguyên sinh xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

4

Thông tư 33/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

33/2013/TT-BNNPTNT,Thông tư 33 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Giống cây trồng,Năm 2013 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

5

Thông tư 05/2014/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/2014/TT-BNNPTNT,Thông tư 05 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

6

Quyết định 134/QĐ-QLD năm 2017 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại mỹ phẩm ngày 17/3/2017 tại Công ty cổ phần Sen Kinh Bắc; Xét đề nghị của Trưởng

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

7

Thông báo hiệu lực về Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam – Lúc-xăm-bua giai đoạn 2011 – 2015

special attention by the Government and poverty reduction programmes are implemented effectively. By the end of 2005, the proportion of poor households of the country was 20.2% (that is approximately equal to 3.6 million households).In 2010, this proportion is estimated to decrease to less than 10% (equal to 1.7 million households). Viet Nam

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

8

Thông báo hiệu lực Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam

in implementing of the Revised Master Plan for socio-economic development of the CLV on Development Triangle Area for 2010-2020 since the 7th CLV Summit in 2013. FULLY AWARE OF the urgent need to promote the economic growth of the CLV on Development Triangle Area for reducing poverty and economic and social disparities through making better use

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2008

10

Thông báo hiệu lực Thỏa thuận Ký họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam - Ấn Độ 2013

strong momentum for bilateral cooperation in agriculture. Both sides agreed to expand cooperation in the field of agriculture, fisheries, agricultural research and education, veterinary, piant bio-technology, horticulture, post-harvest technology and farm mechanization. 28. Both sides underlined the need to implement the Work Plan for 2011-2013

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

11

Quyết định 221/QĐ-QLD năm 2014 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Công ty TNHH Extraction Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Xét đề nghị của Công ty TNHH Extraction Việt Nam tại văn thư không số đề ngày 31/3/2014 về việc thu hồi tự nguyện 149 Phiếu công bố

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

12

Quyết định 810/QĐ-NHNN năm 2021 phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế xác thực giao dịch theo hướng cân đối giữa xác thực khách hàng mạnh (Strong customer authentication) và trải nghiệm khách hàng xuyên suốt (seamless customer experience). Cục CNTT Vụ TT và các đơn vị liên quan 2021 Quyết định 630/QĐ-NHNN

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

13

Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định

phê duyệt Đề án văn hóa công vụ: Điều 1 và Điều 2. e) Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Từ Điều 3 đến Điều 26; Điều 36, Điều 37 và Điều 40. g) Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

14

Quyết định 394/QĐ-TT năm 1996 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành Luật Bóng rổ

394/QD-TT,Quyết định 394 1996,Tổng cục Thể dục thể thao,Luật Bóng rổ,Thể thao - Y tế TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 394/QĐ/TT Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 1996

Ban hành: 07/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2009

15

Quyết định 5086/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

ký tự số, do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; c) Ký hiệu “yyy” là mã quốc gia nơi vật tư y tế đó được sản xuất (không sử dụng mã quốc gia nơi vật tư y tế được đóng gói), gồm 03 (ba) ký tự số, sử dụng theo mã quốc gia quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định

Ban hành: 04/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

16

Quyết định 105/2008/QĐ-BNN về "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hoá; Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

17

Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng phần mềm quản lý thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

18

Văn bản hợp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 2513/VBHN-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG; IN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THU HỒI, HỦY BỎ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm

Ban hành: 03/08/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2021

19

Quyết định 188/QĐ-QLD về danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

19 White plus HP total whitening essence NSX 36 tháng LHMP-0514-07 4 - Công ty đăng ký: Công ty cổ phần phát triển thương mại Trường Thịnh Phòng 206, khu TT Viện Lịch sử Đảng, tổ 47, P. Nghĩa Tân. quận Cầu Giấy, Hà Nội 4.1 - Nhà sản xuất. Thai-Meko Co., Ltd.

Ban hành: 31/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

20

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về hợp tác lâm nghiệp giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Đại Hàn Dân Quốc

climate change issues; COGNIZANT of the contribution of the forestry sector to the implementation of the Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity adopted at the 13th ASEAN-ROK Summit in October 2010 in Ha Noi, Viet Nam; ACKNOWLEDGING the existence of strong bonds between the ASEAN

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97