Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/2005/QH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 217496 văn bản

1

Luật Thương mại 2005

36/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 LUẬT THƯƠNG MẠI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thương mại.

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Luật 36 2018,Quốc hội,Chống tham nhũng,Luật phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Hành vi tham nhũng,36/2018/QH14,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 36/2018/QH

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

3

Luật Bảo vệ môi trường 2005

Luật 52 2005,Quốc hội,Luật Bảo vệ môi trường,Bảo vệ môi trường,Môi trường,Phát triển bền vững,Phát triển bền vững môi trường,Tiêu chuẩn môi trường,Ô nhiễm môi trường,Suy thoái môi trường,52/2005/QH11,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Luật Thanh niên 2005

Luật 53 2005,Quốc hội,Luật Thanh niên,Thanh niên Việt Nam,Thanh niên xung phong,Hội Liên hiệp thanh niên,Thanh niên khuyết tật,Tổ chức thanh niên,53/2005/QH11,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

Luật 49 2005,Quốc hội,Luật Các công cụ chuyển nhượng,Luật Công cụ chuyển nhượng,Công cụ chuyển nhượng,Hối phiếu đòi nợ,Hối phiếu nhận nợ,Người ký phát,Người bị ký phát,49/2005/QH11,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Luật Giao dịch điện tử 2005

Luật 51 2005,Quốc hội,Luật Giao dịch điện tử,Giao dịch điện tử,Chữ ký điện tử,Chứng thực chữ ký,Chứng thư điện tử,Phương tiện điện tử,Chứng thực chữ ký điện tử,51/2005/QH11,Thương mại,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005

Luật 48 2005,Quốc hội,Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Tài sản nhà nước,Tài nguyên thiên nhiên,48/2005/QH11,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Luật phòng, chống tham nhũng 2005

Luật 55 2005,Quốc hội,Luật phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Chống tham nhũng,Hành vi tham nhũng,Minh bạch tài chính,Công khai minh bạch,55/2005/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Luật Công an nhân dân 2005

Luật 54 2005,Quốc hội,Luật Công an nhân dân,Công an nhân dân,Bảo vệ an ninh quốc gia,Biện pháp nghiệp vụ,54/2005/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/2005/QH11

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Luật Đấu thầu 2005

Luật 61 2005,Quốc hội,Luật đấu thầu,Hoạt động đấu thầu,Vốn Nhà nước,Hồ sơ mời thầu,61/2005/QH11,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 61/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Luật Đầu tư 2005

Luật 59 2005,Quốc hội,Luật đầu tư,Ưu đãi đầu tư,Hoạt động đầu tư,Ưu đãi nhà đầu tư,Hỗ trợ đầu tư,59/2005/QH11,Doanh nghiệp,Đầu tư QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2005/QH11 Hà Nội,

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2005

Luật 57 2005,Quốc hội,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Sửa đổi,Bổ sung,57/2005/QH11,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ******

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Luật Nhà ở 2005

Luật 56 2005,Quốc hội,Luật nhà ở,Quyền sở hữu nhà ở,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Chủ sở hữu nhà ở,Phát triển nhà ở,Nhà ở thương mại,Nhà ở xã hội,56/2005/QH11,Bất động sản QUỐC HỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật 50 2005,Quốc hội,Luật Sở hữu trí tuệ,Sở hữu trí tuệ,Quyền sở hữu công nghiệp,Quyền Tác giả,Sáng chế,Nhãn hiệu,Nhãn hiệu hàng hóa,Sáng chế giải pháp hữu ích,Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,50/2005/QH11,Quyền dân sự QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật 60 2005,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp,Đăng ký kinh doanh,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Công ty Cổ phần,Công ty hợp danh,Công ty Liên doanh,Hoạt động kinh doanh,60/2005/QH11,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi 2005

Luật 58 2005,Quốc hội,Luật Khiếu nại Tố cáo sửa đổi,Luật Khiếu nại Tố cáo,Khiếu nại Tố cáo,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Giải quyết khiếu nại,Sửa đổi,Bổ sung,58/2005/QH11,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Nghị quyết số 50/2005/QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

50/2005/QH11,Nghị quyết 50 2005,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50/2005/QH11 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2005 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 19/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Luật du lịch 2005

Luật 44 2005,Quốc hội,Luật du lịch,Khu du lịch,Phát triển du lịch,Khách du lịch,Hoạt động du lịch,Tài nguyên du lịch,Điểm du lịch,Tuyến du lịch,44/2005/QH11,Thương mại QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Luật Đường sắt 2005

Luật 35 2005,Quốc hội,Luật Đường sắt,Ga đường sắt,Công lệnh tải trọng,Công lệnh tốc độ,Tuyến đường sắt,Phương tiện giao thông đường sắt,35/2005/QH11,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 35/2005/QH11

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Luật Dược 2005

Luật 34 2005,Quốc hội,Luật Dược,Nguyên liệu làm thuốc,Thuốc gây nghiện,Kinh doanh thuốc,Thuốc thành phẩm,Thuốc từ dược liệu,Thuốc đông y,Hạn dùng của thuốc,34/2005/QH11,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 34/2005/QH11

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104