Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3592/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201729 văn bản

1

Quyết định 3592/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

3592/QD-UBND,Quyết định 3592 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3592/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 18 tháng 09 năm

Ban hành: 18/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

2

Quyết định 3592/QĐ-UBND năm 2011 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3592/QD-UBND,Quyết định 3592 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Đơn giá xây dựng nhà,Phần Xây dựng,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3592/QĐ-UBND Thanh Hoá,

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

3

Quyết định 3592/QĐ-UBND năm 2011 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3592/QD-UBND,Quyết định 3592 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quận Tân Phú,Đặt tên đường mới,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3592/QĐ-UBND

Ban hành: 22/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2011

4

Quyết định 3592/QĐ-BKHCN năm 2017 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cần trục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3592/QD-BKHCN,Quyết định 3592 2017,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia,Tiêu chuẩn quốc gia Cần trục BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

5

Quyết định 3592/QĐ-BNN-TC năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3592/QD-BNN-TC,Quyết định 3592 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Định mức sử dụng máy móc,Trang thiết bị chuyên dùng,Trường Cao đẳng Nông nghiệp Bắc Bộ,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

6

Quyết định 3592/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

3592/QD-BKHCN,Quyết định 3592 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính 2015,Thủ tục hành chính Bộ Khoa học ,Hoạt động khoa học công nghệ,Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

7

Quyết định 3592/QĐ-BYT năm 2014 về Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3592/QD-BYT,Quyết định 3592 2014,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3592/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

8

Quyết định 3592/QĐ-BHXH năm 2006 về công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3592/QD-BHXH,Quyết định 3592 2006,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công tác kiểm tra,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3592/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2009

9

Quyết định 3592/QĐ-BCN sửa đổi khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 7 Quyết định 2720/-BCN phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

3592/QD-BCN,Quyết định 3592 2005,Bộ Công nghiệp,Công ty Đá quý Vàng Hà Nội,Công ty Cổ phần,Sửa đổi,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3592/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông báo 3592/TB-BHXH năm 2016 việc sử dụng địa chỉ thư điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3592/TB-BHXH,Thông báo 3592,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Hệ thống thư điện tử,Thư điện tử,Sử dụng thư điện tử,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3592

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

11

Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2017 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

dựng công trình - Phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định này, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

12

Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ

hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

13

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND về danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

21/HĐND-TT ngày 13/3/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017. - Quyết định chủ trương đầu tư số 3592/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

14

Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ văn bản không còn phù hợp do tỉnh Tiền Giang ban hành

05 Quyết định số 21/2003/-UB ngày 09/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát, chứng kiến Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang. Hết hiệu lực thi hành ngày 08/10/2007. Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế. 06

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

15

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

858/QD-UBND,Quyết định 858 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

16

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

841/QD-UBND,Quyết định 841 2020,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

17

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

840/QD-UBND,Quyết định 840 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

18

Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2 giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

1112/QD-UBND,Quyết định 1112 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Đề án phát sóng kênh truyền hình Đắk Lắk,Đề án quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk,Phát sóng kênh truyền hình trên vệ tinh Vinasat-2 Đắk Lắk,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

19

Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng

872/QD-UBND,Quyết định 872 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng,Cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

20

Quyết định 854/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

854/QD-UBND,Quyết định 854 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Phát triển nông nghiệp thông minh tỉnh Lâm Đồng,Phát triển nông nghiệp thông minh năm 2020,Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122