Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 356/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30885 công văn

1

Công văn 356/TTg-ĐMDN năm 2018 về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/TTg-ĐMDN V/v chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

2

Công văn 356/TTg-KTN áp dụng hình thức chỉ định thầu đơn vị thi công Dự án đầu tư các trạm quan trắc nước thải tự động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 356/TTg-KTN V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu đơn vị thi công Dự án đầu tư các trạm quan trắc nước thải tự động Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm

Ban hành: 27/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

3

Công văn 356/BHXH-CĐ năm 2017 về tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức vào tài khoản của người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/BHXH-CĐ V/v tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức vào tài khoản của người lao

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

4

Công văn 356/TCT-CS năm 2015 về chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 356/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: -

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2015

5

Công văn 356/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH RICOH Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/BKHĐT-ĐTNN V/v góp ý hồ sơ đề nghị điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH RICOH Việt Nam Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

6

Công văn 356/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/CT-TTHT V/v chính sách thuế. Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

7

Công văn 356/QLCL-TTPC về lập kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356 /QLCL-TTPC V/v lập kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2014

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

8

Công văn 356/TCTHADS-TCCB năm 2014 triển khai thực hiện Chỉ thị tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

BỘ TƯ PHÁP TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/TCTHADS-TCCB V/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

9

Công văn 356/TCT-KK năm 2014 về cấp mã số thuế đối với thành viên hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/TCT-KK V/v cấp mã số thuế đối với thành viên hợp tác xã. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

10

Công văn 356/UBND-KTN về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/UBND-KTN V/v: Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Bắc Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

11

Công văn 356/GSQL-GQ2 năm 2015 vướng mắc xử lý về thuế đối với phần nguyên phụ liệu cung ứng cho hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/GSQL-GQ2 V/v chính sách thuế đối với nguyên liệu cung ứng cho HĐGC Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

12

Công văn 356/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn nhập khẩu dầu, mỡ phục vụ sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/GSQL-GQ2 V/v hướng dẫn nhập khẩu dầu, mỡ phục vụ sản xuất Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2014

13

Công văn 356/BNN-HTQT phản bác thông tin sai sự thật về cá basa Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 356/BNN-HTQT V/v: Phản bác thông tin sai sự thật về cá basa Việt Nam Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

14

Công văn 356/TCT-CS về thay đổi năm tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 356/TCT-CS V/v Thay đổi năm tài chính. Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2011 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

15

Công văn 356/TCHQ-KTTT về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 356/TCHQ-KTTT V/v miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01

Ban hành: 20/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

16

Công văn số 356/BXD-KTQH về việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp theo Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 356/BXD-KTQH V/v lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp theo Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2009

17

Công văn số 356/BXD-HĐXD về việc trả lời về năng lực thẩm định của Ban Quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 356/BXD-HĐXD V/v: Trả lời về năng lực thẩm định của Ban Quản lý dự án. Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Sở Xây dựng

Ban hành: 29/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2008

18

Công văn số 356/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác điểm mỏ đá granit tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (số 34/UBND-CN2 ngày 04/01/08) do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/BXD-VLXD V/v: Quy hoạch thăm dò, khai thác điểm mỏ đá granit tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (số 34/UBND. 4/1/08) Hà Nội,

Ban hành: 05/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2008

19

Công văn số 356/SBCVT-TTR về việc hướng dẫn các doanh nghiệp về công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Sở Bưu chính, Viễn thông ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 356/SBCVT-TTR V/v hướng dẫn các doanh nghiệp về công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống các hành

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

20

Công văn số 356/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Nghị định 16/2005/NĐ-CP

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 356/BXD-XL V/v: Hướng dẫn áp dụng NĐ 16/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 Kính gửi : Công ty địa ốc FICO –

Ban hành: 07/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.195.24