Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 353/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 9886 văn bản

121

Quyết định 3491/QĐ-BNN-TCTS năm 2019 về Định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, sửa chữa định kỳ đối với tàu cá vỏ thép do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3491/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3491 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Định mức kinh tế kỹ thuật,Sửa chữa định kỳ ,Tàu cá,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

122

Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế

558/QD-TCT,Quyết định 558 2017,Tổng cục Thuế,Chức danh lãnh đạo,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ,Chức danh lãnh đạo quản lý ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

123

Quyết định 438/QĐ-TCT năm 2017 Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

438/QD-TCT,Quyết định 438 2017,Tổng cục Thuế,Khôi phục mã số thuế ,Xác định người nộp thuế,Thủ tục xác minh tiếp nhận,Công khai thông tin,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

124

Quyết định 200/QĐ-TCT năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2007/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Tổng Cục thuế ban hành

200/QD-TCT,Quyết định 200 2017,Tổng cục Thuế,Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh ,Năng lực cạnh tranh quốc gia ,Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

125

Thông báo 686/TB-TCT năm 2017 kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân để phục vụ nâng cấp hệ thống do Tổng cục Thuế ban hành

686/TB-TCT,Thông báo 686 2017,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế qua mạng ,Dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng,Nộp thuế điện tử,Hóa đơn điện tử ,Tạm dừng hệ thống kê khai qua mạng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

126

Quyết định 2605/QĐ-TCT năm 2016 sửa đổi Quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2605/QD-TCT,Quyết định 2605 2016,Tổng cục Thuế,Quy trình thanh tra thuế,Thanh tra thuế ,Quyết định thanh tra thuế,Quy trình thanh tra,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

127

Thông báo 7305/TB-TCT năm 2016 kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

7305/TB-TCT,Thông báo 7305 2016,Tổng cục Thuế,Đề án triển khai thí điểm ,Triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử,Quy trình Đăng ký thuế điện tử ,Dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

128

Quyết định 2601/QĐ-TCT năm 2016 quy chế cơ quan thuế lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra đối với trường hợp còn vướng mắc do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2601/QD-TCT,Quyết định 2601 2016,Tổng cục Thuế,Xử lý vi phạm về thuế,Xử lý vi phạm,Cơ quan thuế,Vướng mắc thực hiện kết luận thanh tra,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

129

Quyết định 2541/QĐ-TCT năm 2016 về Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2541/QD-TCT,Quyết định 2541 2016,Tổng cục Thuế,Quản lý thuế,Tăng cường quản lý thuế ,Hiện đại hóa quản lý thuế,Cải cách quản lý thuế trung hạn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

130

Thông báo 1008/TB-TCTS-TTTS năm 2019 về cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá do Tổng cục Thủy sản ban hành

1008/TB-TCTS-TTTS,Thông báo 1008 2019,Tổng cục Thuỷ sản,Giám sát hành trình,Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình,Giám sát hành trình xe ô tô,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

131

Quyết định 1481/QĐ-BNN-TCTS năm 2019 về giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

1481/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1481 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thuỷ sản,Hạn ngạch khai thác thuỷ sản vùng khơi 2019,Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

132

Thông báo 6294/TB-TCT về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp Thông tư 130/2016/TT-TC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

6294/TB-TCT,Thông báo 6294 2016,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Cấp hóa đơn giá trị gia tăng ,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

133

Quyết định 1154/QĐ-BNN-TCTS năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1154/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1154 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

134

Quyết định 1121/QĐ-BNN-TCTS công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1121/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1121 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khu neo đậu tránh trú bão ,Quản lý khu neo đậu tránh trú bão ,Khu neo đậu tàu cá trú bão,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

135

Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS năm 2019 công bố danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

988/QD-BNN-TCTS,Quyết định 988 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cảng cá,Nông lâm thủy sản,Thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 988/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

136

Thông báo 5590/TB-TCT năm 2016 kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Hệ thống Quyết toán thuế TNCNonline, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ do Tổng cục Thuế ban hành

5590/TB-TCT,Thông báo 5590 2016,Tổng cục Thuế,Dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng,Kê khai thuế qua mạng ,Thực hiện quyết toán thuế,Thuế điện tử ,Quyết toán thuế,Hướng dẫn quyết toán thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

137

Quyết định 44/QĐ-TCT năm 2016 về phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

44/QD-TCT,Quyết định 44 2016,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính UBND TỈNH THÁI BÌNH TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/QĐ-TCT Thái Bình, ngày 14

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

138

Thông báo 5480/TB-TCT năm 2016 Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành

5480/TB-TCT,Thông báo 5480,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế qua mạng ,Tạm dừng hệ thống kê khai qua mạng,Hóa đơn điện tử ,Nộp thuế điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

139

Quyết định 1228/QĐ-TCT năm 2016 về quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng thi đua do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1228/QD-TCT,Quyết định 1228 2016,Tổng cục Thuế,Danh hiệu thi đua,Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua,Thi đua khen thưởng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1228/QĐ-TCT

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

140

Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công thức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

01/CT-TCT,Chỉ thị 01 2016,Tổng cục Thuế,Người nộp thuế,Cải cách thủ tục hành chính,Thái độ tác phong cán bộ công chức,Tăng cường kỷ luật kỷ cương ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144