Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 353/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 9872 văn bản

21

Thông báo 353/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

353/TB-VPCP,Thông báo 353 2014,Văn phòng Chính phủ,Dự án đường ô tô cao tốc,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

22

Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14 quy định bổ sung chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

353/2017/UBTVQH14,Nghị quyết 353 2017,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đại biểu Quốc hội,Phụ cấp đại biểu Quốc hội,Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

23

Quyết định 353/QĐ-QLD năm 2014 về danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

353/QD-QLD,Quyết định 353 2014,Cục Quản lý dược,Cấp số đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc sản xuất trong nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 353

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

24

Quyết định 353/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe tại điểm đỗ, bãi trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

353/2017/QD-UBND,Quyết định 353 2017,Tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/2017/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

25

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm xe ép rác phục vụ công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

353/QD-UBND,Quyết định 353 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 353/QĐ-UBND Lâm

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

26

Thông báo 353/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

353/TB-TCHQ,Thông báo 353 2014,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

27

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

353/QD-UBND,Quyết định 353 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

28

Quyết định 353/2016/QĐ-UBND Quy định biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

353/2016/QD-UBND,Quyết định 353 2016,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/2016/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 6 năm

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

29

Quyết định 353/QĐ-CT năm 2013 sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

353/QD-CT,Quyết định 353 2013,Tỉnh Kon Tum,TTHC UBND cấp xã ,TTHC UBND cấp huyện,TTHC ngành xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 353

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

30

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo, giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

353/QD-UBND,Quyết định 353 2013,Tỉnh Bình Phước,Chính sách trợ giúp pháp lý ,Trợ giúp pháp lý cho người nghèo,Đồng bào dân tộc thiểu số,Trợ giúp pháp lý,Trợ giúp pháp lý người nghèo,Trợ giúp pháp lý dân tộc thiểu số ,Trợ giúp pháp lý tại xã nghèo ,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

31

Quyết định 353/QĐ-TTg năm 2013 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật thủ đô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

353/QD-TTg,Quyết định 353 2013,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai Luật thủ đô ,Triển khai thi hành Luật thủ đô,Thi hành Luật thủ đô,Luật Thủ đô,Luật Thủ đô 2012,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

32

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

353/QD-UBND,Quyết định 353 2013,Tỉnh Hà Tĩnh,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ ,Công bố thủ tục hành chính Hà Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính bổ sung,Công bố thủ tục hành chính thay thế,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

33

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015

353/QD-UBND,Quyết định 353,Tỉnh Yên Bái,Xây dựng đề án giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 13 tháng 4 năm

Ban hành: 13/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

34

Nghị quyết 353/2014/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

353/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 353 2014,Tỉnh Điện Biên,Bảng giá đất,Áp dụng Bảng giá đất ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/2014/NQ-HĐND Điện Biên, ngày

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2015

35

Quyết định 353/QĐ-BTP năm 2011 về phân công đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

353/QD-BTP,Quyết định 353 2011,Bộ Tư pháp,Xây dựng văn bản,Phân công đơn vị,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 353/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 21/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

36

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2011 quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

353/QD-UBND,Quyết định 353 2011,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 09/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2018

37

Nghị quyết 353/NQ-HĐND năm 2010 thông qua Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 và xét triển vọng đến năm 2030

353/NQ-HDND,Nghị quyết 353 2010,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Sơn La,Đến năm 2020,Phát triển công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 353

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

38

Quyết định 353/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Trà Vinh phòng chống dịch cúm gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

353/QD-BNN-TY,Quyết định 353 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất hóa chất sát trùng ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 353

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

39

Quyết định 353/QĐ-NHNN năm 2010 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

353/QD-NHNN,Quyết định 353 2010,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 353/QĐ-NHNN Hà Nội,

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

40

Thông báo 353/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

353/TB-VPCP, Thông báo 353, Văn phòng Chính phủ, Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 353/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1