Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 35/2012/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12571 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

QCVN35:2019/BTTTT,Quy chuẩn QCVN35:2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 35:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT National technical regulation on quality of telephone service on the Fixed Public Telecommunications Network

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2012 (ISO 7393-2:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp đo màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine, cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2012,***, Xác định clo tự do và clo tổng số,Xác định tổng clo nước ,Phương pháp đo màu ,sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine,TCVN 6225-2:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2012 ISO 7393-2:1985 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-1:2012 (ISO 7393-1:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ sử dụng N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine

N,N-DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 1: Titrimetric method using N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine Lời nói đầu TCVN 6225-1:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7393-1:1985/cor 1:2001. TCVN 6225-1:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

QCVN35:2019/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN35:2019,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 35:2019/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT DÙNG TRONG CÔNG TRÌNH VUI CHƠI CÔNG CỘNG National technical regulation on safe work for alpine slide Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9375:2012 về Mạng viễn thông - Giao diện nút mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ SDH - Đặc tính kỹ thuật

TCVN9375:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9375:2012,***,Mạng viễn thông,Giao diện nút mạng STM-N, phân cấp số đồng bộ SDH ,Đặc tính kỹ thuật,TCVN 9375:2012 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9375 : 2012 MẠNG VIỄN THÔNG - GIAO DIỆN NÚT MẠNG STM-N THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Telecommunications

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-35:2013 (IEC 60335-2-35:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh

TCVN5699-2-35:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-35:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-35:2013 IEC 60335-2-35:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-35: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG NHANH Household and similar electrical appliances - Safety -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT về Đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

QCVN35:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN35:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 35:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐẶC TÍNH QUANG HỌC ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ National technical regulation on optical characteristics of road vehicle headlamps Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-35:2017 (IEC 60317-35:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 35: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn, có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 155

TCVN7675-35:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-35:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-35:2017 IEC 60317-35:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 35: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ THỂ HÀN, CÓ LỚP KẾT DÍNH, CẤP CHỊU NHIỆT 155 Specifications for particular types

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-35:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 35: Bệnh Theileria ở trâu bò

TCVN8400-35:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-35:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-35:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 35: BỆNH THEILERIA Ở TRÂU BÒ Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 35: Bovine theileriosis Lời nói đầu TCVN 8400-35:2015 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-35:2014 (ISO 22745-35:2010) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 35: Truy vấn đối với dữ liệu đặc trưng

TCVN10566-35:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10566-35:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-35:2014 ISO 22745-35:2010 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 35: TRUY VẤN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG Industrial automation systems

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2011/BTTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN35:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN35:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 35:2011/BTTTT,Chất lượng dịch vụ điện thoại,Mạng viễn thông cố định mặt đất,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 35:2011/BTTTT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT

Ban hành: 26/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BGTVT về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN35:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN35:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 35:2010/BGTVT ,Đặc tính quang học,Đèn chiếu sáng phía trước,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 35:2010/BGTVT VỀ ĐẶC TÍNH QUANG HỌC ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BTNMT về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN35:2010/BTNMT,Quy chuẩn QCVN35:2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 35:2010/BTNMT ,Nước khai thác thải,Công trình dầu khí trên biển ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 35:2010/BTNMT VỀ NƯỚC KHAI THÁC THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN BIỂN National

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-35:2010/BNNPTNT về quy trình giám định tuyến trùng bào nang Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 và Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-35:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-35:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-35:2010/BNNPTNT ,Globodera pallida ,Globodera rostochiensis,Dịch hại ,Kiểm dịch thực vật của Việt Nam ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy trình giám định,Tuyến trùng bào nang ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

có dấu hiệu suy giảm chất lượng. 3.10  Dung dịch chuẩn nội Chuẩn bị dung dịch chuẩn gốc 4-bromo-3,5-dimetylphenyl N-metylcarbamat 0,1 mg/ml trong metanol. 3.11  Heli, dùng để khử khí các dung dịch và dung môi. 4  Thiết bị, dụng cụ Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và cụ thể như sau: 4.1

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-35:2007 (IEC 60335-2-35 : 2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn - phần 2-35: yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh

TCVN5699-2-35:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-35:2007,***, TCVN 5699-2-35:2007 ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,An toàn,Yêu cầu cụ thể ,Bình đun nước nóng nhanh,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-35 : 2007 IEC 60335-2-35 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

trắng. 1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) tương đương với 35,33 mg C19H15NO6. Loại thuốc Chống đông máu. Chế phẩm Viên nén. ACID AMINOCAPROIC Acidum aminocaproicum C6H13NO2                                                                                                                   P.t.l:

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

này, số lượng các khối bản rõ được mã với cùng một khóa có thể không vượt quá 2n/2 (xem trong ISO/IEC 29192-2:2012 Phụ lục D và ISO/IEC JTC 1/SC 27, tài liệu tin cậy số 12 (SC 27 SD12) tại địa chỉ http://www.jtc1sc27.din.de/sbe/SD12. Để đơn giản hóa các thảo luận trong phụ lục này, Các chế độ trong tiêu chuẩn này được xử lý như hoạt động của

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TCVN9435:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9435:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1