Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/2012/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 213382 văn bản

1

Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

35/2012/ND-CP,Nghị định 35 2012,Chính phủ,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

2

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2019 về tăng cường huy động nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ ban hành

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2019,Chính phủ,Phát triển giáo dục,Chính sách phát triển giáo dục ,Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục,Giáo dục CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

3

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

35/2021/ND-CP,Nghị định 35 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư,Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020,Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo đối tác công tư,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

4

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/NQ-CP

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

5

Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

35/2020/ND-CP,Nghị định 35 2020,Chính phủ,Luật cạnh tranh,Hướng dẫn Luật Cạnh tranh,Cạnh tranh,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

6

Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

35/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Theo

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

7

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2016,Chính phủ,Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp,Hỗ trợ doanh nghiệp,Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp,Nâng cao năng lực cạnh tranh,Quan hệ lao động hài hòa ổn định ,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

8

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

35/2017/ND-CP,Nghị định 35 2017,Chính phủ,Khu kinh tế,Thu tiền sử dụng đất,Thu tiền thuê đất,Tiền thuê mặt nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

9

Nghị quyết 35/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2014

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2014,Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

10

Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y

35/2016/ND-CP,Nghị định 35 2016,Chính phủ,Chuyên ngành Thú y ,Dịch bệnh động vật,Quy định nhập khẩu động vật,Nhân viên thú y cấp xã,Quản lý nhà nước chuyên ngành thú y,Chế độ phụ cấp nhân viên thú y,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

11

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2013 vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2013,Chính phủ,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013 NGHỊ

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2013

12

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2012 đàm phán, ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chi-lê do Chính phủ ban hành

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2012,Chính phủ,Người mang hộ chiếu phổ thông,Giữa Việt Nam và Chi-lê ,Hiệp định miễn thị thực,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/NQ-CP

Ban hành: 31/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

13

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

35/2015/ND-CP,Nghị định 35 2015,Chính phủ,Sử dụng đất trồng lúa,Bảo vệ đất trồng lúa ,Đất trồng lúa ,Chuyển đổi mục đích đất trồng lúa ,Quản lý đất trồng lúa,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

14

Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

35/2014/ND-CP,Nghị định 35 2014,Chính phủ,Đánh giá môi trường chiến lược,Đánh giá tác động môi trường,Cam kết bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

15

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

35/2012/QD-UBND,Quyết định 35 2012,Tỉnh Hà Nam,Quản lý khu công nghiệp,Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Nam,Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam ,Quy chế quản lý khu công nghiệp ,Khu công nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

16

Thông tư 35/2012/TT-NHNN quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

35/2012/TT-NHNN,Thông tư 35 2012,Ngân hàng Nhà nước,Phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa,Dịch vụ thẻ ghi nợ ,Dịch vụ thẻ ,Thẻ ghi nợ nội địa ,Phí dịch vụ thẻ ghi nợ 2013,Phí dịch vụ thẻ ngân hàng 2013,Phí dịch vụ thẻ ATM 2013,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

17

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức chứng nhận hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm,Thủ tục chỉ định ,Công bố hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa ,Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy,Thương mại,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

18

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

35/2012/QD-UBND,Quyết định 35 2012,Tỉnh Ninh Bình,Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2013 ,Bảng giá đất Ninh Bình 2013 ,Giá đất Ninh Bình 2013 ,Giá đất Ninh Bình,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

19

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

35/2012/QD-UBND,Quyết định 35 2012,Tỉnh Quảng Bình,Đường đô thị,Quản lý đường đô thị,Phân cấp quản lý đường đô thị ,Công tác quản lý đường đô thị ,Quản lý đường đô thị tỉnh Quảng Bình,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

20

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND quy định về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Bình Phước ban hành

35/2012/QD-UBND,Quyết định 35 2012,Tỉnh Bình Phước,Chi bồi dưỡng cán bộ,Chi bồi dưỡng cán bộ tiếp dân,Chi bồi dưỡng công chức tiếp dân,Bồi dưỡng công chức xử lý đơn thư ,Bồi dưỡng đối với cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250