Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 35/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60480 công văn

1

Công văn 1697/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP 31/2012/NĐ-CP của thành phố Hà Nội

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1697/BHXH-CĐBHXH V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo số 35/2012/NĐ-CP số 31/2012/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các quận,

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

2

Công văn 1620/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1620/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 35/2012/NĐ-CP số 31/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thưuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 02/05/2012

3

Công văn 612/UBDT-KHTC năm 2017 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số: 612/UBDT-KHTC V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp Công văn số 7489/BTC-QLCS ngày 07/6/2017 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

4

Công văn 1912/BNN-TT năm 2018 về thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1912/BNN-TT V/v thực hiện nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 tại văn bản số 371/VPCP-TH ngày

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

5

Công văn 4993/BNV-TH năm 2018 hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo của

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

6

Công văn 4817/VPCP-NN năm 2017 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tư pháp. Về đề nghị của Bộ Nông

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

7

Công văn 2209/BNV-TH năm 2017 về tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 6

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

8

Công văn 4443/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

4443/TCHQ-GSQL,Công văn 4443 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4443/TCHQ-GSQL V/v thực hiện nghị định 94/2012/NĐ-CP

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

9

Công văn 2537/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2537/TCHQ-GSQL,Công văn 2537 2013,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP ,Sản xuất kinh doanh rượu,Kinh doanh rượu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

10

Công văn 4389/BGDĐT-KHTC năm 2016 đính chính Công văn 3386/BGD ĐT-KHTC thực hiện Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4389/BGDDT-KHTC,Công văn 4389 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đính chính Công văn,Nghị định 28/2012/NĐ-CP,Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo,Giảng dạy người khuyết tật,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

11

Công văn 35-CV/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

35-CV/BTCTW,Công văn 35-CV 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội,Công tác nhân sự đại biểui Hội đồng nhân dân,Nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

12

Công văn 1744/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1744/TCHQ-CCHDH,Công văn 1744,Tổng cục Hải quan,thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP,Thu lệ phí hải quan,tờ khai luồng xanh,thực hiện thủ tục hải quan điện tử ,Thủ tục hải quan điện tử,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

13

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

14

Công văn 35/TANDTC-KHTC hướng dẫn triển khai các dự án năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng được

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

15

Công văn 1028/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1028/TCHQ-GSQL,Công văn 1028,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP ,Sản xuất kinh doanh rượu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/TCHQ-GSQL V/v thực

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

16

Công văn 5942/VPCP-ĐMDN năm 2016 về cơ sở pháp lý trong thời gian chưa ban hành văn bản thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5942/VPCP-ĐMDN V/v cơ sở pháp lý trong thời gian chưa ban hành văn bản thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

17

Công văn 3386/BGDĐT-KHTC năm 2016 thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 3386/BGDĐT-KHTC V/v triển khai thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

18

Công văn 35/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

35/TTg-KGVX,Công văn 35 2021,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Thực hiện công tác phòng chống Covid-19,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

19

Công văn 35/QLD-CL năm 2021 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 do Cục Quản lý Dược ban hành

35/QLD-CL,Công văn 35 2021,Cục Quản lý dược,Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2,Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Định lượng Vitamin B1 B6 B5 theo tiêu chuẩn cơ sở,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

20

Công văn 177/BYT-QLD về triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 177/BYT-QLD V/v Triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251