Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 35/2006/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20058 công văn

1

Công văn 35/BXD-KTXD năm 2019 về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

35/BXD-KTXD,Công văn 35 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình xây dựng,Công trình xây dựng,Thanh toán công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/BXD-KTXD V/v giải

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

2

Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest do Tổng cục Hải quan ban hành

35/TCHQ-GSQL,Công văn 35 2019,Tổng cục Hải quan,Hệ thống Emanifest ,Vướng mắc khai báo Emanifest,Vướng mắc khai báo Hệ thống Emanifest,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

3

Công văn 11296/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2716/PTM-VP

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

4

Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

10294/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

5

Công văn 4127/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

khai Nghị quyết số 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017. Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4608/BTC-CST ngày 07 tháng 4 năm 2017 và số 4902/BTC-CST ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc triển

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

6

Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Công Thương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

7

Công văn 8129/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

8129/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Xây dựng; - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

8

Công văn 5531/TCHQ-PC năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5531/TCHQ-PC V/v trả lời các kiến nghị của DN tại Công văn số 1625/PTM-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019, theo Công văn số 1625/PTM-VP

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

9

Công văn 6835/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

10

Công văn 35/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

35/TCT-CS,Công văn 35 2018,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

11

Công văn 4755/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4755/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Tư pháp, Tài chính. - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp

Ban hành: 01/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

12

Công văn 3604/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý I năm 2019 Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

13

Công văn 2784/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2784/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; - Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban

Ban hành: 06/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

14

Công văn 899/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 899/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Về báo

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

15

Công văn 349/VPCP-ĐMDN năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

349/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

16

Công văn 5012/TCHQ-PC năm 2017 tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 5012/TCHQ-PC V/v tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 (được sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

17

Công văn 35/BXD-QLN năm 2017 về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

35/BXD-QLN,Công văn 35 2017,Bộ Xây dựng,Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Tiền thuê nhà ở,Miễn giảm tiền thuê nhà ,Miễn giảm tiền thuê nhà ở xã hội,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

18

Công văn 35/KCB-QLCL năm 2017 về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

35/KCB-QLCL,Công văn 35 2017,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Công tác khám chữa bệnh ,Khám chữa bệnh,Tết Nguyên đán,Cơ sở khám chữa bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

19

Công văn 35/BĐMDN năm 2014 thực hiện bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

35/BDMDN,Công văn 35 2014,Bán cổ phần lần đầu,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/BĐMDN V/v thực

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

20

Công văn 35/GSQL-GQ2 năm 2017 về chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

35/GSQL-GQ2,Công văn 35 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Chuyển tiêu thụ nội địa,Hàng tiêu thụ nội địa,Sản phẩm gia công ,Hợp đồng gia công,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196