Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/2012/TT-NHNN, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 172053 văn bản

1

Thông tư 35/2012/TT-NHNN quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

35/2012/TT-NHNN,Thông tư 35 2012,Ngân hàng Nhà nước,Phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa,Dịch vụ thẻ ghi nợ ,Dịch vụ thẻ ,Thẻ ghi nợ nội địa ,Phí dịch vụ thẻ ghi nợ 2013,Phí dịch vụ thẻ ngân hàng 2013,Phí dịch vụ thẻ ATM 2013,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

2

Thông tư 35/2019/TT-NHNN quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

35/2019/TT-NHNN,Thông tư 35 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Kế toán tài sản cố định,Chi phí công cụ dụng cụ,Hạch toán kế toán,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

3

Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

35/2018/TT-NHNN,Thông tư 35 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,An toàn an ninh thông tin ,Cung ứng dịch vụ ngân hàng ,Mạng Internet,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

4

Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

35/2016/TT-NHNN,Thông tư 35 2016,Ngân hàng Nhà nước,An toàn dịch vụ ngân hàng trên Internet ,Cung ứng dịch vụ ngân hàng ,Bảo mật dữ liệu,Bảo mật thông tin ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

5

Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

35/2015/TT-NHNN,Thông tư 35 2015,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước,Chế độ báo cáo thống kê,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Đơn vị báo cáo,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

6

Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

35/2014/TT-NHNN,Thông tư 35 2014,Ngân hàng Nhà nước,Rút tiền mặt,Phí rút tiền mặt ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2014/TT-NHNN Hà Nội,

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

7

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

35/2013/TT-NHNN,Thông tư 35 2013,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2013/TT-NHNN Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

8

Thông tư 35/2011/TT-NHNN quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

35/2011/TT-NHNN,Thông tư 35 2011,Ngân hàng Nhà nước,Cung cấp thông tin,Công bố thông tin,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

9

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức chứng nhận hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm,Thủ tục chỉ định ,Công bố hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa ,Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy,Thương mại,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

10

Thông tư 35/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban

35/2012/TT-BCT,Thông tư 35 2012,Bộ Công thương,Thủ tục cấp CO,Hiệp định khung,Hiệp định thương mại hàng hóa,Hợp tác kinh tế ASEAN Trung Quốc,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

11

Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” phê duyệt tại Quyết định 911/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

35/2012/TT-BGDDT,Thông tư 35 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

12

Thông tư 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

35/2012/TT-BGTVT,Thông tư 35 2012,Bộ Giao thông vận tải,Lắp đặt báo hiệu kilômét địa danh ,Cách ghi ký hiệu số thứ tự ,Báo hiệu đường thủy nội địa ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2012

13

Thông tư 35/2012/TT-BNNPTNT bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

35/2012/TT-BNNPTNT,Thông tư 35 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT,Cơ sở sản xuất kinh doanh,Kiểm tra đánh giá,Sản phẩm nông lâm thủy sản,Vật tư nông nghiệp,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

14

Thông tư 35/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

35/2012/TT-BTC,Thông tư 35 2012,Bộ Tài chính,Tín dụng đầu tư,Vốn tín dụng xuất khẩu Nhà nước,Tín dụng xuất khẩu,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2012/TT

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

15

Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

36/2012/TT-NHNN,Thông tư 36 2012,Ngân hàng Nhà nước,Máy giao dịch tự động ,Đảm bảo an toàn máy ATM,Máy ATM,Trang bị máy ATM,Vận hành máy ATM,Quản lý máy giao dịch tự động 2013,Quản lý máy ATM 2013,Máy rút tiền tự động,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

16

Thông tư 37/2012/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

37/2012/TT-NHNN,Thông tư 37 2012,Ngân hàng Nhà nước,Cho vay bằng ngoại tệ,Tổ chức tín dụng nước ngoài,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Ngân hàng nước ngoài,Khách hàng vay là người cư trú ,Cho vay ngoại tệ 2013,Cho vay ngoại tệ,Vay ngoại tệ 2013,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

17

Thông tư 38/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

38/2012/TT-NHNN,Thông tư 38 2012,Ngân hàng Nhà nước,Trạng thái vàng ,Kinh doanh mua bán vàng miếng,Tổ chức tín dụng,Mua bán vàng,Kinh doanh mua bán vàng,Kinh doanh vàng,Giao dịch mua bán vàng giao ngay,Mua bán vàng giao ngay,Kinh doanh mua bán vàng 2013,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2012

18

Thông tư 34/2012/TT-NHNN quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

34/2012/TT-NHNN,Thông tư 34 2012,Ngân hàng Nhà nước,Nghiệp vụ ngân hàng,Bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng ,Bảo trì phần mềm,Phần mềm nghiệp vụ ngân hàng,Phát triển phần mềm nghiệp vụ ngân hàng,Phần mềm,Phần mềm ngân hàng ,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

19

Thông tư 33/2012/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đổi với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

33/2012/TT-NHNN,Thông tư 33 2012,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất cho vay,Lãi suất cho vay ngắn hạn ,Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam ,Lãi suất vay ngắn hạn 2013,Lãi suất vay 2013,Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa ,Lãi suất 2013,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

20

Thông tư 32/2012/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

32/2012/TT-NHNN,Thông tư 32 2012,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất tiền gửi,Tổ chức tin dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Điều chỉnh lãi suất tiền gửi,Lãi suất tối đa,Lãi suất tiền gửi tối đa,Lãi suất tiền gửi 2012,Lãi suất tiền gửi mới ,Lãi suất bằng đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55