Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 35/2012/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63704 công văn

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 1697/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP 31/2012/NĐ-CP của thành phố Hà Nội

1697/BHXH-CDBHXH,Công văn 1697,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Nghị định 35/2012/NĐ-CP,Nghị định 31/2012/NĐ-CP,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

3

Công văn 1620/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1620/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thưuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

4

Công văn 35-CV/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

35-CV/BTCTW,Công văn 35-CV 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội,Công tác nhân sự đại biểui Hội đồng nhân dân,Nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

5

Công văn 35/TANDTC-KHTC hướng dẫn triển khai các dự án năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

35/TANDTC-KHTC,Công văn 35 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn triển khai các dự án đầu tư,Triển khai các dự án đầu tư năm 2021,Hướng dẫn triển khai dự án 2021,Đầu tư,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

6

Công văn 35/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

35/TTg-KGVX,Công văn 35 2021,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Thực hiện công tác phòng chống Covid-19,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

7

Công văn 35/QLD-CL năm 2021 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 do Cục Quản lý Dược ban hành

35/QLD-CL,Công văn 35 2021,Cục Quản lý dược,Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2,Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Định lượng Vitamin B1 B6 B5 theo tiêu chuẩn cơ sở,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

8

Công văn 4400/VPCP-DMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4400/VPCP-DMDN,Công văn 4400 2021,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Báo cáo thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

9

Công văn 3935/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

3935/VPCP-DMDN,Công văn 3935 2021,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2021,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

10

Công văn 406/VPCP-ĐMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

406/VPCP-DMDN,Công văn 406 2021,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 11/2020,Tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

11

Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

10441/VPCP-DMDN,Công văn 10441 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 10 năm 2020,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 10,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Doanh nghiệp,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

12

Công văn 9673/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

9673/VPCP-DMDN,Công văn 9673 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

13

Công văn 9109/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

9109/VPCP-DMDN,Công văn 9109 2020,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 8,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

14

Công văn 7124/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

7124/VPCP-DMDN,Công văn 7124 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 7,Tình hình thực hiện 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

15

Công văn 6492/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

6492/VPCP-DMDN,Công văn 6492 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020,Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

16

Công văn 5806/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

5806/VPCP-DMDN,Công văn 5806 2020,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn hiện nay,Tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

17

Công văn 4857/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4857/VPCP-DMDN,Công văn 4857 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020,Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

18

Công văn 35/BXD-KTXD năm 2019 về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

35/BXD-KTXD,Công văn 35 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình xây dựng,Công trình xây dựng,Thanh toán công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/BXD-KTXD V/v giải

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

19

Công văn 3819/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

3819/VPCP-DMDN,Công văn 3819 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh Covid-19,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

20

Công văn 2875/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 2 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2875/VPCP-DMDN,Công văn 2875 2020,Văn phòng Chính phủ, Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong dịch Covid-19,Ổn định giá xăng dầu ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250