Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 206833 văn bản

1

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán thu chi ngân sách,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 35/2006/QĐ-UBND Quận 5, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

2

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số: 35/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 22 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2010

3

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Tỉnh Kiên Giang,Giao thông đường bộ,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 35/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 11/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2010

4

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Tỉnh Đắk Nông,Đơn giá thuê đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 35/2006/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 9 năm

Ban hành: 20/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2010

5

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về chế độ họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nuớc thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ quan hành chính Nhà nước,Chế độ họp thông tin báo cáo,UBND quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 35/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

6

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

35/2006/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 15 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (PHẦN XÂY DỰNG) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

7

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

35/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 12 tháng 9 năm  2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2007

8

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế thực hiện chế độ họp, hội nghị và thông tin báo cáo do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế chế độ họp hội nghị,Chế độ họp thông tin báo cáo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 35/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

9

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND quy định mức thu phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Tỉnh Quảng Bình,Mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 35/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 22 tháng 8

Ban hành: 22/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2010

10

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế nhà nước trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số: 35/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 11 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC TRONG TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2009

11

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2006/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

35/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 10 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2006/QĐ-UBND NGÀY 13/4/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp

Ban hành: 10/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

12

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Tỉnh Đắk Lắk,Tỉnh Đắk Lắk,Giá nhà xây dựng mới,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DĂK LĂK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

13

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND Quy định về chế độ, chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình của tỉnh giai đoạn 2006- 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Tỉnh Long An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 35/2006/QĐ-UBND Tân An, ngày 03 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

14

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Thương mại và Du lịch do tỉnh Tuyên Quang ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Tỉnh Tuyên Quang,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

15

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về việc giải thể trường trung học cơ sở Lê Minh Xuân 2 thuộc phòng giáo dục huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Giải thể trường trung học,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 35/2006/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2007

16

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thuộc kinh phí ngân sách trung ương ủy quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số: 35/2006/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 11 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC KINH PHÍ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ỦY QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 11/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

17

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận 3 do Uỷ ban nhân dân Quận 3 ban hành

35/2006/QĐ-UBND Quận 3, ngày 21 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN QUẬN 3 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2002

Ban hành: 21/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

18

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35 2006,Tỉnh Sóc Trăng,Đơn giá cho thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 35/2006/QĐ-UBND Sóc

Ban hành: 07/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

19

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về quy định danh mục các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

35/2006/QD-UBND,Quyết định 35,Tỉnh Khánh Hòa,Khu neo đậu tàu thuyền,Danh mục khu neo đậu tàu thuyền,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 24/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

20

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

35/2006/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 12 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002; Căn

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83