Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/2006/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 27246 văn bản

181

Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2006 dự toán thu chi ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

10/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 10/2006/NQ-HĐND Quận 1, ngày 26 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

182

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu đối với loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

70/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2006,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 26 tháng 12 năm

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

183

Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND về Quy định tạm thời khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông

27/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2006,Tỉnh Đắk Nông,Quy định tạm thời,Khoản chi cho hoạt động,Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh ,Tỉnh Đắk Nông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

184

Nghị quyết 33/2006/NQ-HĐND về thông qua Đề án “Phát triển khuyến nông, khuyến ngư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020" do tỉnh Đắk Nông ban hành

33/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2006,Tỉnh Đắk Nông HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

185

Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV về lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh tỉnh Phú Thọ

35/2002/NQ-HDND-KXV,Nghị quyết 35 2002,Tỉnh Phú Thọ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2002/NQ-HĐND-KXV Ngày 03 tháng 7 năm 2002

Ban hành: 03/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

186

Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

43/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 43 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 43/2006/NQ-HĐND Phú Nhuận, ngày 22 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

187

Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007; giai đoạn 2007 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 10 ban hành

82/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2006,Tỉnh Đồng Nai,Định mức phân bổ,Chi ngân sách địa phương,Tỉnh Đồng Nai,Tỷ lệ phần trăm phân chia ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

188

Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

51/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 51/2006/NQ-HĐND Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

189

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 của hội đồng nhân dân quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

50/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 50/2006/NQ-HĐND Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

190

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán thu chi ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

49/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 49/2006/NQ-HĐND Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

191

Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về việc đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

48/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 48/2006/NQ-HĐND Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

192

Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

148/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 148 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 148/2006/NQ-HĐND Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

193

Nghị quyết số 149/2006/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

149/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 149 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 149/2006/NQ-HĐND Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

194

Nghị quyết số 150/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

150/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 150 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 150/2006/NQ-HĐND Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

195

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 8 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/NQ-HĐND Quận 8, ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

196

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của quận 8 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

06/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/2006/NQ-HĐND Quận 8, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

197

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và danh mục công trình đầu tư năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

05/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 05/2006/NQ-HĐND Quận 8, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

198

Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND về việc mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

80/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2006,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 80/2006/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

199

Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

85/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 85 2006,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 85/2006/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

200

Nghị quyết 84/2006/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 -2010) tỉnh Đồng Nai

84/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2006,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2010 ,Quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101