Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/2001/PL-UBTVQH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212201 văn bản

1

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Số: 35/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2001 PHÁP LỆNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 35/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO Để góp phần thực hiện công bằng xã hội, động viên một phần thu nhập của cá nhân có thu nhập cao cho ngân

Ban hành: 19/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

2

Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

Pháp lệnh 39 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Quảng cáo,Hoạt động quảng cáo,Sản phẩm quảng cáo,Dịch vụ quảng cáo,Hợp đồng dịch vụ quảng cáo,39/2001/PL-UBTVQH10,Doanh nghiệp UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

3

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Pháp lệnh 38 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh phí lệ phí,Phí lệ phí,Mức thu lệ phí,38/2001/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/PL-UBTVQH10

Ban hành: 28/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

4

Pháp lệnh luật sư năm 2001

Pháp lệnh 37 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Luật sư,Đoàn Luật sư,Văn phòng luật sư,Công ty luật hợp danh,Hành nghề luật sư,Công ty luật,37/2001/PL-UBTVQH10,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

5

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

Pháp lệnh 36 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh bảo vệ kiểm dịch thực vật,Pháp lệnh bảo vệ,Bảo vệ Kiểm dịch thực vật,Thuốc bảo vệ thực vật,Đối tượng kiểm dịch thực vật,Sinh vật có ích,36/2001/PL-UBTVQH10,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

6

Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001

Pháp lệnh 34 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia,Lưu trữ quốc gia,Tài liệu lưu trữ quốc gia,Tài liệu lưu trữ,34/2001/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

7

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001

Pháp lệnh 32 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh khai thác bảo vệ thủy lợi,Bảo vệ công trình thủy lợi,Khai thác công trình thủy lợi,Hệ thống công trình thủy lợi,Thủy lợi phí,32/2001/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

8

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007

35/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

9

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Pháp lệnh 10 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,Phòng chống mại dâm,Cưỡng bức bán dâm,Người bán dâm,Bảo kê mại dâm,Chứa mại dâm,Môi giới mại dâm,10/2003/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

10

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Pháp lệnh 44 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Hành vi vi phạm hành chính,44/2002/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

11

Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Pháp lệnh 41 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đối xử tối huệ quốc,Pháp lệnh Tối huệ quốc,Pháp lệnh Đối xử quốc gia,Pháp lệnh Thương mại quốc tế,Đối xử tối huệ quốc,Tối huệ quốc,Thương mại quốc tế,41/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

12

Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

Pháp lệnh 42 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tự vệ trong nhập khẩu,Tự vệ trong nhập khẩu,Nhập khẩu hàng hóa,Biện pháp tự vệ,42/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

13

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

Pháp lệnh 43 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Bưu chính viễn thông,Bưu chính viễn thông,Dịch vụ bưu chính,Dịch vụ viễn thông,Phổ tần số vô tuyến điện,Thiết bị vô tuyến,43/2002/PL-UBTVQH10,Công nghệ thông tin UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

14

Pháp lệnh Giá năm 2002

Pháp lệnh 40 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giá,Giá độc quyền,Quản lý giá,Thẩm định giá,Bình ổn giá,Chống bán phá giá,Kiểm soát giá độc quyền,40/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

15

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998

Pháp lệnh 10 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh giải quyết hành chính sửa đổi,Pháp lệnh vụ án hành chính sửa đổi,Giải quyết vụ án hành chính sửa đổi,Thủ tục giải quyết vụ án hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,10/1998/PL-UBTVQH10,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG

Ban hành: 25/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

16

Pháp lệnh về Thủ đô Hà Nội năm 2000

Pháp lệnh 29 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội,Pháp lệnh Thủ đô,Phát triển Thủ đô,Xây dựng Thủ đô,29/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

17

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000

Pháp lệnh 30 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Độ Tuyệt mật,Tối mật,30/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

18

Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Pháp lệnh 31 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thư viện,Thư viện Quốc gia Việt Nam,Hoạt động thư viện,Tài liệu thư viện,Thành lập thư viện,31/2000/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

19

Pháp lệnh thể dục, thể thao năm 2000

Pháp lệnh 28 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh thể dục thể thao,Thể dục Thể thao,Giáo dục thể chất,Cơ sở thể dục thể thao,Thể dục thể thao quần chúng,Thể thao thành tích cao,28/2000/PL-UBTVQH10,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

20

Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Pháp lệnh 26 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đê điều,Bảo vệ đê điều,Tu bổ đê điều,26/2000/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,

Ban hành: 24/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155