Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 349/TTr-STC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7024 công văn

1

Công văn 349/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

349/TCHQ-TXNK,Công văn 349 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn xử lý nợ thuế,Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra,Kinh doanh bán hàng miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

2

Công văn 349/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

349/TTg-NN,Công văn 349 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

3

Công văn 349/VPCP-ĐMDN năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

349/VPCP-DMDN,Công văn 349,Văn phòng Chính phủ,Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp ,Dự án Phát triển doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

4

Công văn 349/VTLTNN-NVTW năm 2018 về hướng dẫn báo cáo việc thực hiện Luật Lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

349/VTLTNN-NVTW,Công văn 349,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,Triển khai thi hành Luật Lưu trữ,Hướng dẫn Luật lưu trữ,Báo cáo thực hiện,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

5

Công văn 349/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

349/TTg-NN,Công văn 349 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

6

Công văn 2285/UBND-STC năm 2020 về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2285/UBND-STC,Công văn 2285 2020,Thành phố Hà Nội,Diện tích thuộc sở hữu nhà nước làm nhà sinh hoạt,Quản lý chung cư tái định cư xây dựng,Quản lý diện tích thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

7

Công văn 349/TXNK-TGHQ năm 2017 xác định trị giá mặt hàng xe ô tô hiệu Mitsubishi Attrage GLS, Toyota Land Cruiser Prado TX-L nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

349/TXNK-TGHQ,Công văn 349 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác định trị giá tính thuế,Xác định trị giá hải quan,Phân loại mặt hàng xe ô tô ,Hồ sơ nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

8

Công văn 349/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

349/BXD-KHCN,Công văn 349 2016,Bộ Xây dựng,Áp dụng QCVN 06:2010/BXD ,Hướng dẫn áp dụng QCVN,An toàn cháy cho nhà và công trình ,QCVN 06:2010/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

9

Công văn 2104/STC-CS năm 2019 về thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2104/STC-CS,Công văn 2104 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh lý xe ôtô,Tài sản công,Thanh lý tài sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

10

Công văn 132/STC-QLNS năm 2019 về tờ trình của Liên đoàn lao động tỉnh yêu cầu thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ban hành

tỉnh dự thảo, Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc trích nộp kinh phí công đoàn. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. Nơi nhận: - Như trên; - Liên đoàn LĐ tỉnh; - Lãnh đạo STC; - Lưu: VT, TTr, QLNS. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

11

Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1952/BGDDT-TTr,Công văn 1952 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Hướng dẫn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thanh tra kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

12

Công văn 349/TTLLTPQG-HCTH năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

349/TTLLTPQG-HCTH,Công văn 349 2014,Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/TTLLTPQG-HCTH V/v hướng dẫn

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

13

Công văn 3435/BGTVT-TTr năm 2021 về tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3435/BGTVT-TTr,Công văn 3435 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tăng cường biên chế cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải,Tăng cường trang thiết bị Thanh tra Sở Giao thông vận tải,Tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

14

Công văn 349/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện áp dụng tạm thời các phụ lục CITES Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

349/GSQL-GQ1,Công văn 349 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Công ước CITES,Cơ quan quản lý CITES,Phụ lục Công ước CITES,Hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

15

Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1009/BTNMT-TTr,Công văn 1009 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch kiểm tra đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên,Chấp thuận kế hoạch kiểm tra đơn vị Bộ Tài nguyên,Chấp thuận kế hoạch kiểm tra 2021 Bộ Tài nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

16

Công văn 349/BNV-CQĐP năm 2014 về Tài liệu hỏi đáp thực hiện Dự án 513 do Bộ Nội vụ ban hành

349/BNV-CQDP,Công văn 349 2014,Bộ Nội vụ,Địa giới hành chính,Dự án 513,Tài liệu hỏi đáp Dự án 513,Xây dựng - Đô thị BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/BNV-CQĐP V/v Tài liệu hỏi đáp triển khai

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

17

Công văn 349/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu qua biên giới đất liền do Tổng cục Thuế ban hành

349/TCT-KK,Công văn 349 2014,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Xuất khẩu qua cửa khẩu phụ ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

18

Công văn 8509/BNN-TTr năm 2020 về triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8509/BNN-TTr,Công văn 8509 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã,Thanh tra việc chấp hành pháp luật về động vật hoang dã,Thanh tra chấp hành về quản lý động vật hoang dã BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

19

Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5219/BGDDT-TTr,Công văn 5219 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học,Hoãn Hội nghị phía Nam để phòng dịch Covid-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

20

Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6750/BTNMT-TTr,Công văn 6750 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên,Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra Bộ Tài nguyên,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Lần 2,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13