Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 349/TTr-STC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 102941 văn bản

1

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

349/QD-UBND,Quyết định 349 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

2

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang

349/QD-UBND,Quyết định 349 2021,Tỉnh An Giang,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông,Lựa chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông An Giang,Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

3

Nghị quyết 349/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh Hưng Yên năm 2021

349/NQ-HDND,Nghị quyết 349 2020,Tỉnh Hưng Yên,Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp Hưng Yên,Số lượng lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

4

Thông báo 349/TB-BCT về kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

349/TB-BCT,Thông báo 349 2020,Bộ Công thương,Kết luận của Bộ trưởng Hội nghị tỉnh khu vực Trung du,Kết luận của Bộ trưởng Hội nghị tỉnh miền núi phía Bắc,Kết luận Hội nghị giao ban các tỉnh khu vực Trung du,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

5

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025”

349/QD-UBND,Quyết định 349 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động,Chăm lo đời sống công nhân trong các khu công nghiệp,Tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân Bắc Ninh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

6

Quyết định 349/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

349/QD-UBDT,Quyết định 349 2020,Uỷ ban Dân tộc,Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ,Kế hoạch thực hiện Bồi dưỡng kiến thức dân tộc,Bồi dưỡng kiến thức dân tộc 2018 2025,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

7

Thông báo 349/TB-BTC năm 2020 về hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

349/TB-BTC,Thông báo 349 2020,Bộ Tài chính,Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới,Giám sát chất lượng bảo hiểm của chủ xe,Nâng cao chất lượng bảo hiểm của chủ xe,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

8

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

349/QD-UBND,Quyết định 349 2020,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục hành chính mới Sở Nông nghiệp,Danh mục thủ tục hành chính mới Lai Châu,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

9

Quyết định 349/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

349/QD-TTg,Quyết định 349 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ ,Tỉnh Lai Châu,Lập quy hoạch,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

10

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

349/QD-UBND,Quyết định 349 2020,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

11

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

349/QD-UBND,Quyết định 349 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính Nông lâm thủy sản Quảng Bình,Công bố Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Bình,Thủ tục hành chính Nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

12

Kế hoạch 349/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

349/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Công tác phòng chống tham nhũng,Công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương,Công tác phòng chống tham nhũng năm 2020,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

13

Kế hoạch 349/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

349/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất,Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất,Đề án Truyền dẫn phát sóng truyền hình Lào Cai,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

14

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2025

349/QD-UBND,Quyết định 349 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 349/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

15

Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017 về thi hành Quy định 61-QĐ/TW về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Tổng cục Chính trị ban hành

349/HD-CT,Hướng dẫn 349 2017,Tổng cục Chính trị,Tổ chức cơ quan chính trị,Quân đội,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

16

Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

349/QD-UBND,Quyết định 349 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 08 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

17

Quyết định 349a/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành

349a/QD-TTg,Quyết định 349a 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư công trung hạn 2016 2020 ,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Đầu tư công trung hạn và hằng năm,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

18

Thông báo 349/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá tại những địa bàn trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

349/TB-VPCP,Thông báo 349 2016,Văn phòng Chính phủ,Buôn lậu thuốc lá,Chống buôn lậu thuốc lá,Phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu ,Thương mại,Trách nhiệm hình sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

19

Quyết định 349/QĐ-UBND Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016

349/QD-UBND,Quyết định 349 2016,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

20

Thông báo 349/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

349/TB-VPCP,Thông báo 349 2015,Văn phòng Chính phủ,Văn phòng Chính phủ,Cơ sở gây ô nhiễm môi trường,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349

Ban hành: 30/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13