Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 348/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13271 văn bản

1

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định 08/2007/QĐ-TTg và 1766/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể di dân Dự án thủy điện Tuyên Quang,Điều chỉnh Quy hoạch di dân Dự án thủy điện Tuyên Quang,Điều chỉnh Quy hoạch tái định cư thủy điện Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

2

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ ,Lập quy hoạch,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 348/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

3

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tuyến đường bộ ven biển,Tuyến đường bộ ven biển Việt Nam,Dự án đường bộ ven biển,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

4

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật,Nghiên cứu phát triển công nghệ cao,Hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao ,Phát triển công nghệ cao,Phát triển công nghệ cao đến 2020 ,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2012 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2012,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình xây dựng văn bản pháp luật,Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 348/QĐ-TTg

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

6

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2011 bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2011,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung vốn,Nhập bù hạt giống cây trồng,Vốn nhập bù hạt giống cây trồng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 348/QĐ-TTg

Ban hành: 09/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

7

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổng cục xây dựng lực lượng, Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 348/QĐ-TTg

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

8

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập ban chỉ đạo quốc gia,Phòng chống đại dịch cúm ở người,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 348/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 21/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Nghị quyết 348/NQ-HĐND về quyết định tổng số chỉ tiêu, điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

348/NQ-HDND,Nghị quyết 348 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức Bắc Ninh,Chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động Bắc Ninh,Phê duyệt số lượng công chức làm việc Bắc Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

10

Quyết định 348/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành

348/QD-BXD,Quyết định 348 2021,Bộ Xây dựng,Công bố áp dụng Mô hình thông tin công trình,Công bố Hướng dẫn Mô hình thông tin công trình,Hướng dẫn Mô hình thông tin công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

11

Quyết định 348/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công nhận trình độ kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

348/QD-LDTBXH,Quyết định 348 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo được đào tạo ở nước ngoài,Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo ở nước ngoài,Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp bồi dưỡng ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

12

Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

348/QD-UBND,Quyết định 348 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Nghị quyết 348/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên năm 2021

348/NQ-HDND,Nghị quyết 348 2020,Tỉnh Hưng Yên,Biên chế công chức trong cơ quan tỉnh Hưng Yên,Giao biên chế công chức trong cơ quan năm 2021,Lao động hợp đồng trong cơ quan tỉnh Hưng Yên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

15

Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

348/QD-UBND,Quyết định 348 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ,Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học Công nghệ Tuyên Quang,Hợp nhất Văn phòng với Thanh tra Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

16

Quyết định 348-TTg năm 1997 về việc thay đổi thành viên Uỷ ban Quốc gia của Việt Nam về "Thập kỷ quốc tế giảm nhẹ thiên tai" do Thủ tướng chính phủ ban hành

348-TTg,Quyết định 348-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Thập kỷ quốc tế giảm nhẹ thiên tai,Ủy Ban quốc gia,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 348-TTg

Ban hành: 28/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

17

Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

348/QD-UBND,Quyết định 348 2020,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính sửa đổi Sở Thông tin Điện Biên,Thủ tục hành chính về bãi bỏ Xuất bản In Phát hành,Thủ tục hành chính Xuất bản Sở Thông tin Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

18

Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lai Châu

348/QD-UBND,Quyết định 348 2020,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi về đường bộ,Thủ tục hành chính sửa đổi đường bộ Sở Giao thông,Thủ tục hành chính bổ sung đường bộ Lai Châu,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

19

Quyết định 348/TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ của Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/TTg,Quyết định 348 1996,Thủ tướng Chính phủ,Cục Thú y,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 348/TTg

Ban hành: 28/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

20

Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

348/QD-UBND,Quyết định 348 2020,Tỉnh Nam Định,Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành,Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Nam Định,Bộ chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban các huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250