Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 346/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 141146 văn bản

41

Quyết định 346/2014/QĐ-UBND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

346/2014/QD-UBND,Quyết định 346 2014,Tỉnh Cao Bằng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 346/2014/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 27

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

42

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

346/QD-UBND,Quyết định 346 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Kiện toàn cơ cấu tổ chức,Sở Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 346/QĐ

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

43

Quyết định 346/TTg năm 1996 về nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

346/TTg,Quyết định 346,Thủ tướng Chính phủ,Cục khuyến nông và khuyến lâm,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 346/TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

Ban hành: 28/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

44

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

nghiệp đầu tư vào vùng dân di cư; về an ninh quốc phòng; về xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị; về tuyên truyền, phổ biến pháp luật... + Nội dung ổn định dân di cư từ Việt Nam sang các nước bạn và ngược lại sẽ được tổ chức tại Hội nghị chuyên đề riêng. + Về bổ sung nội dung di dân vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

45

Kế hoạch 346/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

346/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 346/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 14 tháng 08 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

46

Chỉ thị 346-TTg năm 1994 thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

346-TTg,Chỉ thị 346-TTg,Thủ tướng Chính phủ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 346-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ

Ban hành: 05/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

47

Quyết định 346/2004/QĐ-UB điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Thanh tra thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

346/2004/QD-UB,Quyết định 346 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra,Điều chỉnh khoán biên chế,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Quản lý hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 346/2004/QĐ

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

48

Quyết định 346/QĐ-UB năm 1999 về quản lý cấp phát và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất xây dựng thuộc vốn ngân sách Nhà nước cấp cho các huyện, thị do tỉnh Bến Tre ban hành

346/QD-UB,Quyết định 346,Tỉnh Bến Tre,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 346/QĐ-UB Bến Tre, ngày 09 tháng 02 năm 1999

Ban hành: 09/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

49

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhập khẩu than do Văn phòng Chính phủ ban hành

346/TB-VPCP,Thông báo 346,Văn phòng Chính phủ,Nhập khẩu than cốc ,tình hình thực hiện,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 346/TB-VPCP Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

50

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện do Văn phòng Chính phủ ban hành

bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020, ngành y tế đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

51

Kế hoạch 346/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND về Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

346/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Phát triển thương mại nông thôn,Xây dựng nông thôn mới ,Xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh,Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020,Thực hiện Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

52

Thông báo 346/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án địa điểm cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

346/TB-VPCP,Thông báo 346,Văn phòng Chính phủ,Kết luận phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Phương án địa điểm cảng trung chuyển than ,Khu vực đồng bằng sông Cửu Long,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

53

Thông báo 346/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

346/TB-VPCP,Thông báo 346 2009,Văn phòng Chính phủ,Kết luận,Nguyễn Tấn Dũng,Thủ tướng Chính phủ,Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 346/TB-VPCP Hà

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

54

Thông báo số 346/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

346/TB-VPCP, Thông báo 346, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm, Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 346/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

55

Nghị quyết 346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, dinh dưỡng đặc thù đối với vận động, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2012

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

58

Quyết định 82/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

82/QD-TTg,Quyết định 82 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch,Mạng lưới Đường sắt,Phê duyệt,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

59

Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

77/QD-TTg,Quyết định 77 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cảng biển Việt Nam,Lập quy hoạch,Dự toán chi phí,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/QĐ-TTg

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

60

Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

45/QD-TTg,Quyết định 45 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch,Đường bộ,Mạng lưới,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/QĐ-TTg

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191