Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3450/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 133936 văn bản

1

Kế hoạch 3450/KH-UBND năm 2021 về phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3450/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Phát triển phương tiện kinh doanh vận tải tỉnh Kon Tum,Quản lý phương tiện kinh doanh vận tải tỉnh Kon Tum,Quản lý phương tiện phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

2

Quyết định 3450/QĐ-UBND về công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2017

3450/QD-UBND,Quyết định 3450,Tỉnh Bình Phước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3450/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

3

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

3450/QD-UBND,Quyết định 3450 2017,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3450/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

4

Kế hoạch 3450/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm do tỉnh Điện Biên ban hành

3450/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3450/KH-UBND Điện Biên, ngày 24 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

5

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

3450/QD-UBND,Quyết định 3450,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3450/QĐ-UBND An Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

7

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

3450/QD-UBND,Quyết định 3450 2015,Tỉnh Bình Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3450/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

8

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển ngành giao thông vận tải huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

3450/QD-UBND,Quyết định 3450 2011,Tỉnh Quảng Nam,Ngành giao thông vận tải,Định hướng phát triển,Huyện Phước Sơn,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

9

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bổ sung thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Công thương tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3450/QD-UBND,Quyết định 3450 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Bổ sung thủ tục hành chính,Sở Công Thương,Thẩm quyền giải quyết,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

10

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

11

Quyết định 3450/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

3450/QD-CT,Quyết định 3450 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Vĩnh Phúc 2013,Thủ tục hành chính Sở TTTT Vĩnh Phúc,Thủ tục hành chính sửa đổi ,Sửa đổi thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

12

Quyết định 3450/QĐ-BGTVT năm 2008 phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 06 - Bảo hiểm công trình xây dựng 4 cầu tại Km0+118; Km8+866, Km11+299 và Km25+193 Dự án đường Mường Nhé - Chung Chải - A Pa Chải thuộc địa phận huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

3450/QD-BGTVT,Quyết định 3450 2008,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch đấu thầu,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3450/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

13

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

38/QD-UBND,Quyết định 38 2022,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Văn hóa,Thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao,Thủ tục hành chính ngành Du lịch Kon Tum,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

14

Kế hoạch 452/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết 160/NQ-CP và kế hoạch 85-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do tỉnh Bến Tre ban hành

452/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,Thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP,Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

15

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

77/QD-UBND,Quyết định 77 2022,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

16

Kế hoạch 453/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030

453/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Chương trình quốc gia về người cao tuổi,Chương trình Người cao tuổi Bến Tre,Thực hiện Chương trình Người cao tuổi Bến Tre,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

17

Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

160/QD-UBND,Quyết định 160 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính thủy sản,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

18

Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021

267/QD-UBND,Quyết định 267 2022,Tỉnh Quảng Nam,Công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ Quảng Nam,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Nam,Công bố văn bản hết hiệu lực một phần tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

19

Thông báo 64/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00 ngày 21/01/2022)

64/TB-UBND,Thông báo 64 2022,Thành phố Hà Nội,Đánh giá cấp độ phòng chống dịch COVID19,Cấp độ phòng chống dịch COVID19 Hà Nội,Cấp độ dịch trong phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

20

Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, xăng dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

157/QD-UBND,Quyết định 157 2022,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xăng dầu,Thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa trong nước,Thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Cà Mau,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125