Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3420/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 158970 văn bản

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

2

Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2017 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Bình Phước ban hành

3420/QD-UBND,Quyết định 3420,Tỉnh Bình Phước,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3420/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

3

Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2001/CT-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3420/QD-UBND,Quyết định 3420,Thành phố Hồ Chí Minh,Công chứng,Chứng thực,Công chứng chứng thực ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3420/QĐ-UBND

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

4

Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và Phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

---------------- Số: 3420/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA CHỦ

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

5

Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2010 về sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

3420/QD-UBND,Quyết định 3420 2010,Tỉnh Long An,Sửa đổi thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3420/QĐ-UBND Tân An, ngày 25

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

6

Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2007 duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (giai đoạn 2006 - 2010) và định hướng đến năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số: 3420/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH V/V DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH TỔNG THỂ CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ (GIAI ĐOẠN 2001 - 2010) VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

7

Quyết định 3420/2014/QĐ-UBND quy định thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3420/2014/QD-UBND,Quyết định 3420 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3420/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

8

Kế hoạch 3420/KH-UBND năm 2018 về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3420/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3420/KH-UBND Kon Tum, ngày 05 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

9

Quyết định 3420/QĐ-BCT năm 2016 điều chỉnh, bổ sung địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị thuộc “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

3420/QD-BCT,Quyết định 3420 2016,Bộ Công thương,Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu,Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu,Cửa hàng xăng dầu,Cửa hàng xăng dầu Thanh Hóa ,Cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 1,Hệ thống cửa hàng xăng dầu,Quy hoạch cửa hàng xăng dầu ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2016

10

Quyết định 3420/QĐ-BYT công bố 48 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3420/2005/QD-BYT,Quyết định 3420 2005,Bộ Y tế,48 vắc xin sinh phẩm,Sinh phẩm y tế,Vắc xin,Được phép lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3420/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

3420/HD-BVHTTDL,Hướng dẫn 3420 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quốc kỳ Quốc huy Quốc ca,Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

12

Quyết định 3420/1998/QĐ-UB-NC về quy chế tổ chức và hoạt động của sở địa chính - nhà đất thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3420/1998/QD-UB-NC,Quyết định 3420 1998,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Sở Địa chính Nhà đất,Sở địa chính thành phố,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

13

Hướng dẫn 3420/THPT năm 2003 về việc thực hiện phổ cập bậc Trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3420/THPT,Hướng dẫn 3420 2003,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3420/THPT V/v thực hiện phổ cập bậc Trung học Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm

Ban hành: 23/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

14

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

858/QD-UBND,Quyết định 858 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

15

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

841/QD-UBND,Quyết định 841 2020,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

16

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

840/QD-UBND,Quyết định 840 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

17

Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng

872/QD-UBND,Quyết định 872 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng,Cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

18

Quyết định 854/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

854/QD-UBND,Quyết định 854 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Phát triển nông nghiệp thông minh tỉnh Lâm Đồng,Phát triển nông nghiệp thông minh năm 2020,Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

19

Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

2013/QD-UBND,Quyết định 2013 2020,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

20

Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2015/QD-UBND,Quyết định 2015 2020,Thành phố Hà Nội,Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố Hà Nội,Thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch Hà Nội,Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122