Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3412/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171426 văn bản

1

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

Số: 3412/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

2

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

3412/QD-UBND,Quyết định 3412 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ-UBND Khánh Hòa,

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

3

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang

3412/QD-UBND,Quyết định 3412 2017,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ-UBND An Giang, ngày

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

4

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020

3412/QD-UBND,Quyết định 3412 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

5

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương

3412/QD-UBND,Quyết định 3412 2016,Tỉnh Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

6

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa

3412/QD-UBND,Quyết định 3412 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 08

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

7

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

3412/QD-UBND,Quyết định 3412 2015,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

8

Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2009 duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

------------- Số: 3412/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN TÂN PHÚ TRUNG, XÃ TÂN PHÚ TRUNG, HUYỆN CỦ CHI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 15/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

9

Quyết định 3412/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học Lê Thánh Tông do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3412/2012/QD-UBND,Quyết định 3412 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Giải thưởng văn học ,Tác giả đạt giải báo chí ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

10

Quyết định 3412/QĐ-BYT năm 2017 về công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3412/QD-BYT,Quyết định 3412 2017,Bộ Y tế,Quyết định công bố danh mục thuốc,Chứng minh tương đương sinh học ,Quản lý khám chữa bệnh ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

11

Kế hoạch 3412/KH-UBND năm 2015 về phát triển Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 - 2020

3412/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/KH-UBND Gia Lai, ngày 14 tháng 08 năm 2015 KẾ HOẠCH

Ban hành: 14/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

12

Quyết định 3412/QĐ-UB năm 2002 quy định tạm thời chính sách đối với cán bộ tăng cường về xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

3412/QD-UB,Quyết định 3412 2002,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/QĐ-UB Huế, ngày 27

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

13

Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

293/QD-UBND,Quyết định 293 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ,Danh mục dịch vụ công lĩnh vực Lưu trữ Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách về Lưu trữ Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

14

Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

1136/QD-UBND,Quyết định 1136 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Văn hóa Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa,Công bố thủ tục về Văn hóa tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

15

Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

1133/QD-UBND,Quyết định 1133 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Số lượng cấp phó của người đứng đầu Thanh Hóa,Số lượng cấp phó cơ quan ngang sở thuộc Thanh Hóa,Số lượng cấp phó các sở thuộc Ủy ban Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

16

Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

399/QD-UBND,Quyết định 399 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh,Quy hoạch xây dựng tỉnh Ninh Bình đến 2030,Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Yên Khánh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

17

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1120/QD-UBND,Quyết định 1120 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng huyện Như Thanh,Lập quy hoạch xây dựng vùng Như Thanh Thanh Hóa,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

18

Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

397/QD-UBND,Quyết định 397 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy hoạch xây dựng huyện Kim Sơn Ninh Bình,Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn,Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

19

Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

284/QD-UBND,Quyết định 284 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách lĩnh vực thông tin,Danh mục dịch vụ công dùng ngân sách Tuyên Quang,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

20

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

269/QD-UBND,Quyết định 269 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính về dược Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục về dược Tuyên Quang,Thủ tục hành chính về dược Sở Y tế Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.51.211