Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3412/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 171574 văn bản

141

Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương

781/QD-UBND,Quyết định 781 2021,Tỉnh Hải Dương,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương,Thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

142

Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

194/QD-UBND,Quyết định 194 2021,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

143

Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

782/QD-UBND,Quyết định 782 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

144

Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

196/QD-UBND,Quyết định 196 2021,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư lưu trữ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

145

Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

1162/QD-UBND,Quyết định 1162 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ thành phố Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam,Chỉ giới đường đỏ đến khu bảo tàng quân sự Hà Nội,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

146

Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

1157/QD-UBND,Quyết định 1157 2021,Thành phố Hà Nội,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông,Lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông Hà Nội,Lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục thành phố Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

147

Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

707/QD-UBND,Quyết định 707 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Hưng Yên,Tiêu chí chọn sách trong cơ sở giáo dục Hưng Yên,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

148

Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

441/QD-UBND,Quyết định 441 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

149

Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành

608/QD-UBND,Quyết định 608 2021,Tỉnh Quảng Nam,Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Nam,Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

150

Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

1136/QD-UBND,Quyết định 1136 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

151

Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

733/QD-UBND,Quyết định 733 2021,Tỉnh Quảng Bình,Quyền hạn Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách,Nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách,Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

152

Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

495/QD-UBND,Quyết định 495 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu công nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

153

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi/bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa ,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

154

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

728/QD-UBND,Quyết định 728 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên,Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh,Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

155

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

125/QD-UBND,Quyết định 125 2021,Tỉnh Gia Lai,Quản lý dịch hại trên các loại cây trồng chủ lực Gia Lai,Quản lý dịch hại trên các loại cây trồng chủ lực 2021 2025,Quản lý dịch hại trên cây trồng có giá trị kinh tế cao,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

156

Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế điều trị; chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

731/QD-UBND,Quyết định 731 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Đề án Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng,Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng Quảng Ninh,Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

157

Quyết định 307/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

307/QD-UBND,Quyết định 307 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Bạc Liêu,Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Bạc Liêu,Trợ giúp người khuyết tật có khó khăn về tài chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

158

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Lực lượng phong trào toàn dân phòng cháy Thanh Hóa,Kiện toàn chất lượng toàn dân phòng cháy Thanh Hóa,Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

159

Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030"

762/QD-UBND,Quyết định 762 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông,Ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Hồ Chí Minh,Nâng cao năng lực ứng dụng Tin học cho học sinh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

160

Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

305/QD-UBND,Quyết định 305 2021,Tỉnh Đắk Nông,Thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17