Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3412/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 171909 văn bản

81

Quyết định 1599/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

1599/QD-UBND,Quyết định 1599 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Công bố thủ tục lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Hà Tĩnh,Thủ tục về Đất đai Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh,Thủ tục về Đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Hà Tĩnh 2021,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

82

Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

992/QD-UBND,Quyết định 992 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Sầm Sơn,Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Sầm Sơn,Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

83

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

995/QD-UBND,Quyết định 995 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Xuất bản Thanh Hóa,Thủ tục hành chính về Xuất bản Sở Thông tin,Thủ tục về Phát hành Sở Thông tin tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

84

Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

1004/QD-UBND,Quyết định 1004 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Đường bộ Thanh Hóa,Thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông,Thủ tục về đường bộ Sở Giao thông tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

85

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

280/QD-UBND,Quyết định 280 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân huyện Gia Lai,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân thị xã Gia Lai,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân thành phố Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

86

Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai

282/QD-UBND,Quyết định 282 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính mới Sở Y tế tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục bị bãi bỏ Sở Y tế tỉnh Gia Lai 2021,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Gia Lai,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

87

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

281/QD-UBND,Quyết định 281 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục về xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

88

Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

524/QD-UBND,Quyết định 524 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục về thi Sở Giáo dục Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục về tuyển sinh Sở Giáo dục Ninh Thuận,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giáo dục Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

89

Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động 07-CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Trị ban hành

702/QD-UBND,Quyết định 702 2021,Tỉnh Quảng Trị,Thực hiện Chương trình 07-CTHĐ/TU tỉnh Quảng Trị,Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

90

Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chính sách và Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

967/QD-UBND,Quyết định 967 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về Thi đua khen thưởng Thanh Hóa,Thủ tục Thi đua khen thưởng Ủy ban xã Thanh Hóa,Chính sách và Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

91

Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

970/QD-UBND,Quyết định 970 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về nuôi con nuôi tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục về nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân Thanh Hóa,Thủ tục nuôi con nuôi Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

92

Quyết định 1512/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

1512/QD-UBND,Quyết định 1512 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản,Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh,Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

93

Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

507/QD-UBND,Quyết định 507 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục thừa phát lại Sở Tư pháp Ninh Thuận 2021,Quy trình Giải quyết thủ tục thừa phát lại Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục thừa phát lại Sở Tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

94

Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

501/QD-UBND,Quyết định 501 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Yên Bái,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân cấp huyện Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

95

Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

508/QD-UBND,Quyết định 508 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

96

Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

519/QD-UBND,Quyết định 519 2021,Tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính chất lượng thủy sản,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

97

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính thể thức của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu

382/QD-UBND,Quyết định 382 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Đính chính Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng tỉnh Bạc Liêu,Đính chính Quyết định 08/2021/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

98

Quyết định 369/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

369/QD-UBND,Quyết định 369 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô,Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

99

Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

683/QD-UBND,Quyết định 683 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục Sở Giao thông tỉnh Tiền Giang 2021,Thủ tục hành chính Sở Giao thông tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

100

Quyết định 521/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

521/QD-UBND,Quyết định 521 2021,Tỉnh Sơn La,Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất,Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể,Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể tỉnh Sơn La,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117