Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3412/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 171909 văn bản

41

Quyết định 1686/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh

1686/QD-UBND,Quyết định 1686 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hà Tĩnh,Thủ tục hành chính Sở Giao thông tỉnh Hà Tĩnh 2021,Quy trình nội bộ thủ tục của Sở Giao thông Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

42

Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa

811/QD-UBND,Quyết định 811 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Khánh Hòa,Thủ tục hành chính bổ sung Sở Văn hóa Khánh Hòa,Thủ tục sửa đổi của Sở Văn hóa tỉnh Khánh Hòa 2021,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

43

Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam

564/QD-UBND,Quyết định 564 2021,Tỉnh Hà Nam,Thủ tục phòng chống tham nhũng Thanh tra Hà Nam,Công bố thủ tục về phòng chống tham nhũng Hà Nam,Thủ tục phòng chống tham nhũng tỉnh Hà Nam 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

44

Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

810/QD-UBND,Quyết định 810 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

45

Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội

1565/QD-UBND,Quyết định 1565 2021,Thành phố Hà Nội,Điều lệ bổ sung Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội,Điều lệ sửa đổi Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

46

Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam

563/QD-UBND,Quyết định 563 2021,Tỉnh Hà Nam,Thủ tục phòng chống tham nhũng Thanh tra Hà Nam,Công bố thủ tục về phòng chống tham nhũng Hà Nam,Thủ tục về phòng chống tham nhũng Hà Nam 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

47

Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

710/QD-UBND,Quyết định 710 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục Xuất bản In Sở Thông tin Hòa Bình,Thủ tục về Xuất bản In và Phát hành Hòa Bình,Thủ tục về Xuất bản và Phát hành Sở Thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

48

Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế

720/QD-UBND,Quyết định 720 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Công bố Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

49

Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế

722/QD-UBND,Quyết định 722 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục lĩnh vực Nội vụ Ủy ban cấp huyện Huế,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ Thừa Thiên Huế,Thủ tục về Nội vụ Ủy ban cấp huyện Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

50

Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

721/QD-UBND,Quyết định 721 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin,Quản lý cán bộ công nghệ thông tin Huế,Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin Huế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

51

Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

717/QD-UBND,Quyết định 717 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục nghệ thuật biểu diễn và văn hóa Huế 2021,Công bố thủ tục nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Huế,Thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

52

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

300/QD-UBND,Quyết định 300 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục Ủy ban cấp huyện cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

53

Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

301/QD-UBND,Quyết định 301 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Ninh Bình,Thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

54

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

1079/QD-UBND,Quyết định 1079 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục Giám định y khoa Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính về Giám định y khoa Sở Y tế,Công bố thủ tục Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

55

Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

1084/QD-UBND,Quyết định 1084 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Dược Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược Sở Y tế Thanh Hóa,Thủ tục mới lĩnh vực Dược Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

56

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

269/QD-UBND,Quyết định 269 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính về dược Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục về dược Tuyên Quang,Thủ tục hành chính về dược Sở Y tế Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

57

Quyết định 857/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

857/QD-UBND,Quyết định 857 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

58

Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

854/QD-UBND,Quyết định 854 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

59

Quyết định 856/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

856/QD-UBND,Quyết định 856 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vũ Thư,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

60

Quyết định 858/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

858/QD-UBND,Quyết định 858 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thái Bình 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117