Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3412/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 171574 văn bản

201

Quyết định 1614/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Tỉnh Long An,Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản,Phòng chống dịch bệnh thủy sản tỉnh Long An,Phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

202

Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

384/QD-UBND,Quyết định 384 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

203

Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

459/QD-UBND,Quyết định 459 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

204

Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

462/QD-UBND,Quyết định 462 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

205

Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

350/QD-UBND,Quyết định 350 2021,Tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

206

Quyết định 108/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

108/QD-UBND,Quyết định 108 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây,Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

207

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2021 về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Hải Dương ban hành

679/QD-UBND,Quyết định 679 2021,Tỉnh Hải Dương,Kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

208

Quyết định 110/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

110/QD-UBND,Quyết định 110 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Hà,Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

209

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định

701/QD-UBND,Quyết định 701 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Du lịch,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

210

Quyết định 109/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

109/QD-UBND,Quyết định 109 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

211

Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

662/QD-UBND,Quyết định 662 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt đề cương Đề án Chuyển đổi số toàn diện,Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh,Nhiệm vụ xây dựng Đề án Chuyển đổi số toàn diện,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

212

Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai

669/QD-UBND,Quyết định 669 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

213

Quyết định 107/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

107/QD-UBND,Quyết định 107 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

214

Quyết định 106/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

106/QD-UBND,Quyết định 106 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ba Tơ,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ba Tơ Quảng Ngãi,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

215

Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức và lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

487/QD-UBND,Quyết định 487 2021,Tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hành chính lĩnh vực công chức,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

216

Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án "Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025"

337/QD-UBND,Quyết định 337 2021,Tỉnh Sơn La,Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở Sơn La,Huy động hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở,Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sơn La,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

217

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

488/QD-UBND,Quyết định 488 2021,Tỉnh Quảng Trị,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

218

Quyết định 345/QĐ-UBND sửa đổi Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021, kèm theo Quyết định 2420/QĐ-UBND

345/QD-UBND,Quyết định 345 2021,Tỉnh Sơn La,Sửa đổi Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật,Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật Sơn La,Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

219

Quyết định 282/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

282/QD-UBND,Quyết định 282 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Kạn,Kiểm kê di sản văn hóa dân tộc Tày Nùng tỉnh Bắc Kạn,Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Mông Dao Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

220

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

281/QD-UBND,Quyết định 281 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Chương trình phục vụ vùng biên giới hải đảo Bắc Kạn,Chương trình phục vụ vùng sâu vùng xa Bắc Kạn,Chương trình phục vụ vùng dân tộc thiểu số Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17