Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3402/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 173163 văn bản

1

Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

3402/QD-UBND,Quyết định 3402 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3402/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

2

Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh

3402/QD-UBND,Quyết định 3402 2017,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3402/QĐ-UBND An Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 14/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

3

Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2017 về quy định thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Bình

3402/QD-UBND,Quyết định 3402 2017,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3402/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 28

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2017

4

Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Sơn La

3402/QD-UBND,Quyết định 3402 2015,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3402/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

5

Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3402/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

6

Quyết định 3402/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành

3402/QD-TCHQ,Quyết định 3402 2019,Tổng cục Hải quan,Cơ cấu tổ chức,Tỉnh Đồng Tháp,Chi cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

7

Quyết định 3402/2008/QĐ-UBND Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

3402/2008/QD-UBND,Quyết định 3402 2008,Tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3402/2008/QĐ-UBND Hà giang, ngày 13 tháng 10 năm

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

8

Quyết định 3402/2007/QĐ-UBND về Quy định quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

3402/2007/QD-UBND,Quyết định 3402 2007,Tỉnh Hải Dương,An toàn kiểm soát bức xạ,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3402/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

9

Quyết định 3402/QĐ-UB năm 2004 điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thương mại tổng hợp Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3402/QD-UB,Quyết định 3402 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn,Ban Đổi mới quản lý,Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp,Điều chỉnh nhân sự,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3402/QĐ

Ban hành: 06/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông báo 3402/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

3402/TB-TCHQ,Thông báo 3402 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

11

Chỉ thị 3402/CT-BNN-TY năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3402/CT-BNN-TY,Chỉ thị 3402 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh dại ,Phòng chống bệnh dại ở động vật,Bệnh dại ở động vật BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

12

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

1986/QD-UBND,Quyết định 1986 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục về chất lượng nông lâm sản Sở Nông nghiệp,Thủ tục về chất lượng thủy sản Sở Nông nghiệp Hà Nội,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Hà Nội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

13

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2020,Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội năm 2020,Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

14

Quyết định 1985/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

1985/QD-UBND,Quyết định 1985 2021,Thành phố Hà Nội,Bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục Sở Nông nghiệp Hà Nội,Giải quyết thủ tục về chất lượng nông lâm sản Hà Nội,Thủ tục về chất lượng thủy sản Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

15

Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030

468/QD-UBND,Quyết định 468 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt phương án quản lý bền vững rừng Ninh Bình,Phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng Ninh Bình,Quản lý bền vững rừng đặc dụng Ninh Bình 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

16

Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 (đoạn từ Km0 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

1969/QD-UBND,Quyết định 1969 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 thị xã Sơn Tây,Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

17

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

351/QD-UBND,Quyết định 351 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về lao động Sở Lao động Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Lao động Ninh Bình 2021,Thủ tục về tiền lương Ủy ban cấp huyện Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

18

Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

383/QD-UBND,Quyết định 383 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục kiến trúc Sở Xây dựng,Giải quyết thủ tục quy hoạch xây dựng Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

19

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

340/QD-UBND,Quyết định 340 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về tham nhũng Thanh tra Ninh Bình,Công bố thủ tục của Thanh tra tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục về phòng chống tham nhũng Thanh tra Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

20

Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

339/QD-UBND,Quyết định 339 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về biển và hải đảo Ủy ban cấp huyện,Thủ tục về biển và hải đảo Sở Tài nguyên Ninh Bình,Công bố thủ tục về biển và hải đảo của Ninh Bình 2021,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118