Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 340/QĐ-ĐCDSST ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4211 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Hướng dẫn tạm thời 593/NG-UBNV năm 2000 thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/-TTg về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại Giao ban hành

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CỦA BỘ NGOẠI GIAO SỐ 593/NG-UBNV NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2000 THI HÀNH ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 210/1999/-TTG NGÀY 27/10/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Hướng dẫn này áp dụng cho đối tượng là người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có công

Ban hành: 23/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

2

Quyết định 340/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Dự thảo Nghị định thư “Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu” giữa Việt Nam và Luxembourg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

340/QD-TTg,Quyết định 340 2014,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó biến đổi khí hậu,Viện trợ không hoàn lại,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

3

Quyết định 1427/-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 340/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Sơn La ban hành

1427/QD-UBND,Quyết định 1427 2021,Tỉnh Sơn La,Thực hiện Quyết định 340/QĐ-TTg tỉnh Sơn La,Chiến lược phát triển kinh tế tập thể tỉnh Sơn La,Chiến lược phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Sơn La,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

4

Quyết định 3569/-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

ph�c -------------------- Số: 3569/-UBND Vĩnh Long, ng�y 30 th�ng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ C�NG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

5

Quyết định 2122/-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

2122/QD-UBND,Quyết định 2122 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi,Giải quyết thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NH�N D�N TỈNH QUẢNG NG�I ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

6

Quyết định 348/-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 348/-UBND Th�nh phố Hồ Ch� Minh, ng�y 27 th�ng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PH� DUYỆT QUY TR�NH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN H�A V� THỂ THAO CHỦ TỊCH ỦY BAN

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

7

Chỉ thị 13/2002/CT-UB triển khai Chỉ thị 10/2002/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 08/NG-TW về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 10/2002/CT-TTG NGÀY 19/3/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08/NG-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI Để thực hiện tốt Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị

Ban hành: 07/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

8

Quyết định 2461/-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2461/QD-BGTVT,Quyết định 2461 2020,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải,Công bố Danh mục thủ tục hành chính Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

9

Quyết định 3613/-UBND năm 2020 phê duyệt “Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long, phiên bản 1.0”

H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 3613/-UBND Vĩnh Long, ng�y 31 th�ng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PH� DUYỆT �KIẾN TR�C ICT PH�T TRIỂN Đ� THỊ TH�NG MINH TỈNH VĨNH LONG, PHI�N BẢN 1.0� CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH VĨNH

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

10

Quyết định 82/-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính đã sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

do - Hạnh ph�c --------------- Số: 82/-UBND Kon Tum, ng�y 02 th�ng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH Đ� SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NH�N D�N TỈNH, SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TR�N ĐỊA B�N TỈNH KON TUM CHỦ

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

11

Quyết định 1540/-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 1540/-UBND Th�nh phố Hồ Ch� Minh, ng�y 10 th�ng 5 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH BAN H�NH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TR�NH PH�T TRIỂN C�NG VI�N V� C�Y XANH C�NG CỘNG TR�N ĐỊA B�N TH�NH PHỐ HỒ CH� MINH NĂM 2022 CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

12

Quyết định 159/-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

- Hạnh ph�c --------------- Số: 159/-UBND B�nh Phước, ng�y 19 th�ng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH C�NG BỐ CHUẨN H�A QUY TR�NH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC TIẾP NHẬN V� TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG T�M PHỤC VỤ H�NH CH�NH C�NG, TẠI UBND CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN L� V�

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

13

Quyết định 2165/-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c ---------------- Số: 2165/-UBND Cần Thơ, ng�y 07 th�ng 10 năm 2020 � QUYẾT ĐỊNH PH� DUYỆT QUY TR�NH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH V� X� HỘI, ỦY BAN NH�N D�N CẤP HUYỆN, ỦY

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

14

Quyết định 4157/-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Trà Vinh

Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 4157/-UBND Tr� Vinh, ng�y 31 th�ng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ C�NG KHAI DỰ TO�N NG�N S�CH NĂM 2021 CỦA TỈNH TR� VINH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH TR� VINH Căn cứ Luật tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng�y 19/6/2015;

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

15

Quyết định 28/2020/-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 28/2020/-UBND Y�n B�i, ng�y 30 th�ng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GI� ĐẤT NĂM 2021 TR�N ĐỊA B�N TỈNH Y�N B�I ỦY BAN NH�N D�N TỈNH Y�N B�I Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

16

Quyết định 4156/-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Trà Vinh

- Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 4156/-UBND Tr� Vinh, ng�y 31 th�ng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ C�NG KHAI QUYẾT TO�N NG�N S�CH NĂM 2019 CỦA TỈNH TR� VINH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH TR� VINH Căn cứ Luật tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

17

Quyết định 3564/-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 3564/-UBND Đ� Nẵng, ng�y 20 th�ng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TH�NH PHỐ Đ� NẴNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TH�NH PHỐ Đ� NẴNG

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

18

Quyết định 235/-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

235/QD-UBND,Quyết định 235 2018,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 235/-UBND Ninh Thuận, ng�y 12 th�ng 02 năm 2018

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

19

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Ch�nh phủ v� Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 22 th�ng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ng�n s�ch Nh� nước ng�y 25 th�ng 6 năm 2015; Thực hiện Quyết định số 1950/-TTg ng�y 28 th�ng 11 năm 2020 của Thủ tướng Ch�nh phủ về giao dự to�n

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

20

Quyết định 732/-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 732/ -UBND Đ� Nẵng, ng�y 14 th�ng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN L� AN TO�N THỰC PHẨM CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TH�NH PHỐ Đ� NẴNG Căn cứ Luật

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.74.241