Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 340/QĐ-ĐCDSST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 209480 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

340/QD-UBND,Quyết định 340 2022,Tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

2

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong việc đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

340/QD-UBND,Quyết định 340 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Quy chế phối hợp đào tạo nhân lực,Phối hợp đào tạo nhân lực tỉnh Khánh Hòa,Quy chế phối hợp doanh nghiệp đào tạo nhân lực,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2022

3

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025”

340/QD-UBND,Quyết định 340 2022,Tỉnh Kiên Giang,Đề án xã hội hóa bảo vệ môi trường,Xã hội hóa bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang,Đề án xã hội hóa bảo vệ môi trường đến 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2022

4

Quyết định 340/QĐ-UBDT về Danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2021

340/QD-UBDT,Quyết định 340 2021,Uỷ ban Dân tộc,Danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc,Hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2021,Danh mục hồ sơ Ủy ban Dân tộc 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

5

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

340/QD-UBND,Quyết định 340 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về tham nhũng Thanh tra Ninh Bình,Công bố thủ tục của Thanh tra tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục về phòng chống tham nhũng Thanh tra Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

6

Quyết định 340/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

340/QD-LDTBXH,Quyết định 340 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến 2025,Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025,Triển khai đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp,Doanh nghiệp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

7

Quyết định 340/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

340/QD-TTg,Quyết định 340 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã 2021 2030,Chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã,Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

8

Quyết định 340/QĐ-BNV năm 2021 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

340/QD-BNV,Quyết định 340 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ sửa đổi Quỹ Nạn nhân chất độc da cam,Điều lệ bổ sung Quỹ Nạn nhân chất độc da cam,Công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

9

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

340/QD-UBND,Quyết định 340 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục về Lâm nghiệp cấp huyện tỉnh Sóc Trăng,Thủ tục lĩnh vực Lâm nghiệp cấp huyện tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

10

Quyết định 340/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

340/QD-UBND,Quyết định 340 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy,Kế hoạch sử dụng đất Hương Thủy Thừa Thiên Huế,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

11

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 15/2020/-UBND

340/QD-UBND,Quyết định 340 2021,Tỉnh Quảng Nam,Đính chính Quyết định 15/2020/-UBND tỉnh Quảng Nam,Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Nam,Diện tích tối thiểu được tách thửa tỉnh Quảng Nam,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

12

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

340/QD-UBND,Quyết định 340 2020,Tỉnh Ninh Bình,Thủ tục hành chính Sở Thông tin,Quy trình nội bộ Sở Thông tin,Quy trình nội bộ tỉnh Ninh Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

13

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới; 05 bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

340/QD-UBND,Quyết định 340 2020,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 340/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 24 tháng 02

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

14

Quyết định 340/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

340/QD-UBND,Quyết định 340 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 340/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

15

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành

340/QD-UBND,Quyết định 340 2020,Tỉnh Nghệ An,Phí bảo hiểm nông nghiệp,Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp,Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Nghệ An,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

16

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn địa bàn tỉnh Ninh Bình

340/QD-UBND,Quyết định 340 2019,Tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài chính,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

17

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

340/QD-UBND,Quyết định 340 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 340/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

18

Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ địa phương II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

340/QD-UBDT,Quyết định 340 2018,Uỷ ban Dân tộc,Quy chế làm việc,Ban hành quy chế làm việc ,Vụ Địa phương II,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 340/QĐ

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

19

Quyết định 340/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành

340/QD-QLD,Quyết định 340 2018,Cục Quản lý dược,Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm,Công bố sản phẩm mỹ phẩm ,Sản phẩm mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

20

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực biển mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

340/QD-UBND,Quyết định 340 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 340/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 28 tháng 02 năm

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36