Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2018/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34837 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Chính phủ ban hành

34/2018/ND-CP,Nghị định 34 2018,Chính phủ,Quỹ bảo lãnh tín dụng,Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp ,Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

2

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

34/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2018/NQ

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

3

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

34/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2018,Tỉnh Quảng Trị,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2018/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 08/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

4

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

34/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2018,Tỉnh Yên Bái,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2018/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 08/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

5

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

34/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2018,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2018/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

6

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

34/2018/NQ-HDND,Quyết định 34 2018,Tỉnh Hà Nam,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2018/NQ-HĐND Hà

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

7

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

34/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2018,Tỉnh An Giang,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2018/NQ-HĐND An Giang, ngày 07

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

8

Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

34/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2018,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2018/NQ-HĐND Quảng Bình,

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

9

Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2022 về phương án tài chính Dự án "Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất" sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản do Chính phủ ban hành

34/NQ-CP,Nghị quyết 34 2022,Chính phủ,Dự án Phòng chống thiên tai sử dụng vệ tinh,Dự án chống biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh,Phòng chống thiên tai sử dụng vệ tinh quan sát,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

10

Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

34/2021/ND-CP,Nghị định 34 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14,Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị,Cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

11

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 về giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay do thành phố Hà Nội ban hành

34/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2021,Thành phố Hà Nội,Giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội,Giải quyết kiến nghị cử tri Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2021 2026,Giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

12

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022

34/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2021,Tỉnh Tiền Giang,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 2022,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang 2022,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2021

13

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2020

34/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2021,Tỉnh Bình Phước,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Quyết toán Ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

14

Quyết định 34/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

34/QD-UBND-ND,Quyết định 34 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Lai Vung,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

15

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030

34/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2021,Tỉnh Quảng Bình,Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 2030,Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình,Phát triển thanh niên Quảng Bình 2021 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

16

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 37/2019/-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 148/2020/-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2022

17

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

34/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

18

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

34/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2021,Tỉnh Hà Nam,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Hà Nam,Công tác phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Hà Nam,Giải pháp chủ yếu phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Hà Nam,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

19

Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2021 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia năm 2030 do Chính phủ ban hành

34/NQ-CP,Nghị quyết 34 2021,Chính phủ,Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia 2030,An ninh lương thực quốc gia năm 2030,Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia năm 2030 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

20

Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

34/2020/ND-CP,Nghị định 34 2020,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Cơ cấu tổ chức,Đài truyền hình Việt Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215