Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 34/2008/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64324 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Luật Công an nhân dân năm 2018, Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn để bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách phù hợp đối với các chức danh Công an xã không chuyên trách (kể cả chức danh công chức xã là Trưởng Công an xã), nhằm đẩy nhanh tiến độ bố trí Công an

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

2

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

3

Công văn số 34/CP-CN ngày 10/01/2003 của Chính phủ về việc dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Nam Trung Yên, Hà nội

34/CP-CN, Công văn 34, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/CP-CN V/v Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Nam Trung Yên Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Uỷ

Ban hành: 10/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

4

Công văn 4882a/VPCP-KTN sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4882a/VPCP-KTN V/v sửa đổi Nghị định số 34/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2010 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về việc giải quyết vướng mắc trong vận chuyển hàng hóa đường bộ bằng container do quy định về thời hạn xử phạt theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP đối với lái xe điều khiển đầu

Ban hành: 13/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2010

5

Công văn 1083/BCA-TCVII triển khai Nghị định 27/2010/NĐ-CP34/2010/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

Số: 1083/BCA-TCVII V/v triển khai thực hiện Nghị định số 27/2010/NĐ-CP và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vừa qua, Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

6

Công văn 8539/UBND-TNMT năm 2013 thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

nước trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Sở Xây dựng; - Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; - Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; - Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị Bộ

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

7

Công văn 8408/SXD-B61 năm 2013 thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ngày 22/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, bắt đầu có hiệu

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

8

Công văn về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

34/CP-DMDN,Công văn 34 2000,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/CP-ĐMDN Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/CP-ĐMDN NGÀY

Ban hành: 22/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn 5004/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 5004/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố; - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

10

Công văn 4218/BTP-VĐCXDPL năm 2016 trả lời về quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 4218/BTP-VĐCXDPL V/v trả lời về một số quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

11

Công văn 1346/BCA-C61 đính chính Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1346/BCA-C61 Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-BCA NGÀY 01/3/2013 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02/4/2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

12

Công văn 1634/BNN-TC xác định nhu cầu lương tăng thêm theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

xác định nhu cầu lương tăng thêm theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP năm 2012 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu (sau

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

13

Công văn 4045/BTP-KHTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 4045/BTP-KHTC V/v: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

14

Công văn 34/AIDS-ĐT năm 2022 về hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh do Cục phòng, chống HIV/AIDS ban hành

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2022

15

Công văn số 303/CVL-PBHTN-QLLD về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành

phép lao động được quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trường hợp các chuyên gia nước ngoài (đã được cấp chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp hành nghề theo pháp luật nước ngoài như "kỹ sư chuyên nghiệp hành nghề" và "kỹ sư

Ban hành: 17/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

16

Công văn 1199/BTP-KHTC năm 2015 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức có hệ số từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

1199/BTP-KHTC,Công văn 1199 2015,Bộ Tư pháp,Nhu cầu chi,Phương thức chi,Phương thức chi trả ,Nghị định 17/2015/NĐ-CP,Cán bộ công chức,Điều chỉnh tiền lương,Hệ số lương 2,34 trở xuống,Lao động - Tiền lương BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

17

Công văn 510/BVTV-VP phổ biến Nghị định 63/2010/NĐ-CP và 20/2008/NĐ-CP về thủ tục hành chính do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

63/2010/NĐ-CP và Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011 Kinh gửi: - Các phòng chức năng thuộc Cục - Các đơn vị trực thuộc Cục. Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

18

Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1713/VPCP-QHQT,Công văn 1713 2012,Văn phòng Chính phủ,Tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP,Hợp tác với nước ngoài về pháp luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

19

Công văn 34/TANDTC-KHTC năm 2021 hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

20

Công văn 11/BXD-QLN năm 2014 về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP liên quan quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

02/01/2014 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07/SXD-QLN&CS ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228