Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165718 văn bản

1

Thông tư 34/2017/TT-BCA quy định về việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

34/2017/TT-BCA,Thông tư 34 2017,Bộ Công An,Người bị tạm giữ,Chế độ người bị tạm giữ,Người bị tạm giam,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

2

Thông tư 34/2012/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

34/2012/TT-BCA,Thông tư 34 2012,Bộ Công An,Biểu mẫu,Quản lý tiếp nhận thu gom,Phân loại bảo quản thanh lý tiêu hủy ,Bộ Công An BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 34/2012/TT-BCA Hà Nội,

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

3

Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

73/2021/TT-BCA,Thông tư 73 2021,Bộ Công An,Mẫu hộ chiếu và các biểu mẫu liên quan,Mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan,Mẫu hộ chiếu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2021

4

Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành

56/2021/TT-BCA,Thông tư 56 2021,Bộ Công An,Thông tư biểu mẫu sử dụng trong quản lý cư trú,Thông tư biểu mẫu sử dụng trong đăng ký cư trú,Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

5

Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ Công an hành

60/2021/TT-BCA,Thông tư 60 2021,Bộ Công An,Trình tự cấp thẻ Căn cước công dân,Trình tự đổi thẻ Căn cước công dân,Trình tự cấp lại thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

6

Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân sửa đổi bằng Nghị định 37/2021/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

59/2021/TT-BCA,Thông tư 59 2021,Bộ Công An,Hướng dẫn Luật căn cước công dân,Hướng dẫn Nghị định 137/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 37/2021/NĐ-CP,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

7

Thông tư 54/2021/TT-BCA quy định về công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

54/2021/TT-BCA,Thông tư 54 2021,Bộ Công An,Công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân,Công tác điều ước quốc tế trong Công an nhân dân,Trình tự thủ tục ký kết thực hiện thỏa thuận quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

8

Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành

55/2021/TT-BCA,Thông tư 55 2021,Bộ Công An,Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú,Hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú,Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú,Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

9

Thông tư 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

44/2021/TT-BCA,Thông tư 44 2021,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an,Dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân,Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

10

Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật

21/2021/TT-BCA,Thông tư 21 2021,Bộ Công An,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản danh mục bí mật nhà nước độ Mật,Bãi bỏ văn bản quy phạm bí mật nhà nước độ Mật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

11

Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

17/2021/TT-BCA,Thông tư 17 2021,Bộ Công An,Phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ,Bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy,Quản lý bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

12

Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành

06/2021/TT-BCA,Thông tư 06 2021,Bộ Công An,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Quy định mẫu thẻ Căn cước công dân,Cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2021/TT-BCA

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

13

Thông tư 05/2021/TT-BCA quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

05/2021/TT-BCA,Thông tư 05 2021,Bộ Công An,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai của Công an nhân dân,Hoạt động tìm kiếm cứu nạn của Công an nhân dân,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

14

Thông tư 150/2020/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ Công an ban hành

150/2020/TT-BCA,Thông tư 150 2020,Bộ Công An,Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy,Trang bị phòng cháy cho lực lượng dân phòng,Phương tiện cứu nạn cho lực lượng dân phòng,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

15

Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường do Bộ Công an ban hành

147/2020/TT-BCA,Thông tư 147 2020,Bộ Công An,An toàn phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh karaoke,An toàn phòng cháy chữa cháy trong vũ trường,Bảo đảm cứu nạn cứu hộ trong vũ trường,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

16

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

148/2020/TT-BCA,Thông tư 148 2020,Bộ Công An,Sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA,Trang bị phòng cháy cho phương tiện giao thông,Phòng cháy đối với phương tiện giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

17

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

149/2020/TT-BCA,Thông tư 149 2020,Bộ Công An,Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy,Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi,Hướng dẫn Nghị định 136/2020/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

18

Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí do Bộ Công an ban hành

145/2020/TT-BCA,Thông tư 145 2020,Bộ Công An,Biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng,Bảo vệ tính mạng người tố cáo tham nhũng,Bảo vệ danh dự nhân phẩm người tố cáo tham nhũng,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

19

Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

139/2020/TT-BCA,Thông tư 139 2020,Bộ Công An,Công tác sẵn sàng chữa cháy lực lượng Công an,Công tác cứu nạn cứu hộ lực lượng Công an,Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an nhân dân,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

20

Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định về công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

141/2020/TT-BCA,Thông tư 141 2020,Bộ Công An,Kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Công an,Kiểm tra cứu nạn cứu hộ của lực lượng Công an,Kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177