Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178441 văn bản

61

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Điện Biên,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Điện Biên,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Điện Biên 2021,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

62

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách hành chính,Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Bình Phước,Trách nhiệm người đứng đầu đơn vị địa cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

63

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Hà Nam,Định mức phân bổ vốn đầu tư công Hà Nam,Ttiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công,Phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Hà Nam 2021 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

64

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Bình Dương,Khung giá rừng phòng hộ Bình Dương,Khung giá rừng sản xuất Bình Dương,Khung giá các loại rừng Bình Dương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

65

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Quảng Trị,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Quảng Trị,Nội dung về cấp giấy phép xây dựng,Quy định nội dung cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

66

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Hà Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Giang 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

67

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Nghệ An,Quy chế quản lý trật tự xây dựng tỉnh Nghệ An,Quy chế quản lý trật tự xây dựng Nghệ An 2020,Quản lý trật tự xây dựng tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

68

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND và 11/2014/QĐ-UBND

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ một số điều Quy định về dạy thêm học thêm,Sửa đổi Quyết định 61/2012/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

69

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Hưng Yên,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Nội vụ,Bãi bỏ văn bản tỉnh Hưng Yên,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

70

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Bình Thuận,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Bình Thuận,Mức chi cho hoạt động khuyến công Bình Thuận,Quy chế quản lý mức chi cho hoạt động khuyến công,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

71

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư tỉnh Cao Bằng

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Cao Bằng,Quy chế công tác văn thư,Công tác văn thư tỉnh Cao Bằng,Quy chế công tác văn thư Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

72

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Vĩnh Long bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND,Bãi bỏ Quyết định công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

73

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Thành phố Hà Nội,Định mức kinh tế duy trì công viên cây xanh,Định mức kinh tế duy trì chăn nuôi động vật,Duy trì chăn nuôi động vật trưng bày Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

74

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực thi hành nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Ngưng hiệu lực Phụ lục 2 kèm 18/2019/QĐ-UBND,Đơn giá dịch vụ công lĩnh vực đất đai Quảng Ngãi,Ngưng hiệu lực Phụ lục Đơn giá dịch vụ công đất đai,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

75

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Thành phố Hải Phòng,Sửa đổi Quyết định 59/2016/QĐ-UBND Hải Phòng,Quản lý hoạt động của phóng viên thường trú,Quản lý hoạt động của cơ quan đại diện báo chí,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

76

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Kon Tum,Quy chế tổ chức của thôn tổ dân phố Kon Tum,Quy chế hoạt động của thôn tổ dân phố Kon Tum,Quy chế tổ chức của tổ dân phố tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

77

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Cưỡng chế thi hành quyết định tỉnh Đắk Lắk,Thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai Đắk Lắk,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

78

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Phú Yên,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công,Quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Phú Yên,Phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

79

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức xã tỉnh Hà Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức phường Hà Tĩnh,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

80

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Hỗ trợ trong hành lang an toàn điện cao áp,Hành lang an toàn điện cao áp Sóc Trăng,Bồi thường nhà ở trong hành lang an toàn điện cao áp,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146