Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 180770 văn bản

301

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đối với học sinh tỉnh Lào Cai

34/2016/QD-UBND,Quyết định 34 2016,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 06 tháng 6

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

302

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

34/2016/QD-UBND,Quyết định 34 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2016/QĐ-UBND Thừa Thiên

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

303

Kế hoạch 34/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

34/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kiểm tra công tác cải cách hành chính Bà Rịa Vũng Tàu,Công tác cải cách hành chính Bà Rịa Vũng Tàu 2021.,Kiểm soát thủ tục hành chính Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

304

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2030

phúc --------------- Số: 34/KH-UBND Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2021 KẾ HOẠCH CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG, PHÒNG, CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2021-2030 Thực hiện Quyết định số 659/-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

305

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

phúc --------------- Số: 34/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ASEAN VỀ PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Thực hiện Quyết định số 1957/-TTg, ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

306

Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

34/KH-UBND,Tỉnh Quảng Trị,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP tỉnh Quảng Trị,Cải thiện môi trường kinh doanh Quảng Trị,Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Quảng Trị,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

307

Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

34/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Triển khai công tác gia đình tỉnh Hậu Giang,Thực hiện công tác gia đình tỉnh Hậu Giang,Công tác gia đình tỉnh Hậu Giang 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

308

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An

34/2016/QD-UBND,Quyết định 34 2016,Tỉnh Nghệ An,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2016/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

309

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

34/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Chương trình về học tập ngoại ngữ tỉnh Thanh Hóa,Chương trình học tập ngoại ngữ cho cán bộ Thanh Hóa,Chương trình về ngoại ngữ cho công chức viên chức,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

310

Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

2014/QD-UBND,Quyết định 2014 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam,Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030,Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

311

Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

34/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

312

Kế hoạch 34/KH-UBND về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021

34/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ,Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ,Hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

313

Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

34/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Yên Bái,Kế hoạch về bồi thường nhà nước tỉnh Yên Bái 2021,Công tác bồi thường nhà nước tỉnh Yên Bái,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

314

Kế hoạch 34/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2021

34/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai,Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021,Hoạt động thông tin đối ngoại Lào Cai 2021,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

315

Kế hoạch 34/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

34/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Đào tạo cán bộ công chức viên chức Đồng Tháp,Bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Đồng Tháp,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

316

Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành

2014/QD-UBND,Quyết định 2014 2020,Tỉnh Quảng Nam,Quảng Nam tạm dừng hoạt động phòng Covid 19,Quảng Nam thi hành biện pháp chống Covid-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

317

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

34/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg tỉnh Sơn La,Quản lý nhà nước với hoạt động đấu giá tài sản,Quản lý với hoạt động đấu giá tài sản tỉnh Sơn La,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

318

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

34/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Phòng ngừa tội phạm giết người tỉnh Đắk Nông,Biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

319

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

34/2015/QD-UBND,Quyết định 34 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2015/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

320

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016 đối với trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

34/2015/QD-UBND,Quyết định 34 2015,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2015/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11