Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2013/TT-BCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 173918 văn bản

41

Thông tư 20/2013/TT-BCT quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

20/2013/TT-BCT,Thông tư 20 2013,Bộ Công thương,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ QUY

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2013

42

Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

19/2013/TT-BCT,Thông tư 19 2013,Bộ Công thương,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

43

Thông tư 18/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

18/2013/TT-BCT,Thông tư 18 2013,Bộ Công thương,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013   THÔNG TƯ

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

44

Thông tư 16/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

16/2013/TT-BCT,Thông tư 16 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

45

Thông tư 17/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

17/2013/TT-BCT,Thông tư 17 2013,Bộ Công thương,QCKT kíp nổ vi sai phi điện,Quy chuẩn kỹ thuật,Kíp nổ vi sai phi điện ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2013,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

46

Thông tư 15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

15/2013/TT-BCT,Thông tư 15 2013,Bộ Công thương,Xuất khẩu than,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

47

Thông tư 14/2013/TT-BCT quy định về điều kiện kinh doanh than do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

14/2013/TT-BCT,Thông tư 14 2013,Bộ Công thương,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

48

Thông tư 13/2013/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2011/TT-BCT quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

13/2013/TT-BCT,Thông tư 13 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

49

Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

12/2013/TT-BCT,Thông tư 12 2013,Bộ Công thương,Công bố thông tin,Website thương mại điện tử,Thương mại,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2013/TT-BCT

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

50

Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành

11/2013/TT-BCT,Thông tư 11 2013,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2013,Quy chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu,Cửa hàng xăng dầu,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

51

Thông tư 10/2013/TT-BCT về mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công thương ban hành

10/2013/TT-BCT,Thông tư 10 2013,Bộ Công thương,Mẫu Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu,Mẫu đơn đăng ký,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2013

52

Thông tư 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

09/2013/TT-BCT,Thông tư 09 2013,Bộ Công thương,Xử phạt vi phạm hành chính,Quản lý thị trường,Cơ quan quản lý thị trường,Thương mại,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

53

Thông tư 07/2013/TT-BCT quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

117. -Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol C34H35N3O 1325-85-5 PHỤ LỤC 2 ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN DOANH

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

54

Thông tư 08/2013/TT-BCT hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

08/2013/TT-BCT,Thông tư 08 2013,Bộ Công thương,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hình thức đầu tư,Có vốn đầu tư nước ngoài,Năm 2013 ,Thông tư hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

55

Thông tư 06/2013/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

06/2013/TT-BCT,Thông tư 06 2013,Bộ Công thương,Phát triển điện gió ở Việt Nam,Phát triển điện gió ,Quy hoạch phát triển điện gió ,Điện gió ,Quy hoạch điện gió,Dự án điện gió ,Đầu tư,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

56

Thông tư 05/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

05/2013/TT-BCT,Thông tư 05 2013,Bộ Công thương,Kinh doanh tạm nhập tái xuất,Tạm nhập tái xuất,Kinh doanh TNTX,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/TT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 18/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

57

Thông tư 04/2013/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

04/2013/TT-BCT,Thông tư 04 2013,Bộ Công thương,Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ,Nhập khẩu đường muối trứng ,Hạn ngạch thuế quan,Hạn ngạch thuế quan 2013 ,Nhập khẩu trứng gia cầm,Nhập khẩu đường muối,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

58

Thông tư 03/2013/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

03/2013/TT-BCT,Thông tư 03 2013,Bộ Công thương,Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh,Thị trường phát điện cạnh tranh ,Thị trường phát điện cạnh tranh,Thị trường điện,Thị trường phát điện cạnh tranh 2013 ,Thị trường điện cạnh tranh ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

59

Thông tư 02/2013/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

02/2013/TT-BCT,Thông tư 02 2013,Bộ Công thương,Nhập khẩu thuốc lá,Hạn ngạch thuế quan 2013 ,Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2013 ,Nhập khẩu thuốc lá theo hạn ngạch,Thuốc lá nguyên liệu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

60

Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

01/2013/TT-BCT,Thông tư 01 2013,Bộ Công thương,Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ,Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ,Sửa đổi thủ tục cấp C/O,Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139