Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2013/TT-BCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 173896 văn bản

21

Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

42/2013/TT-BCT,Thông tư 42 2013,Bộ Công thương BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

22

Thông tư 45/2013/TT-BCT về Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

45/2013/TT-BCT,Thông tư 45 2013,Bộ Công thương,Vật liệu nổ công nghiệp,Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

23

Thông tư 41/2013/TT-BCT quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

41/2013/TT-BCT,Thông tư 41 2013,Bộ Công thương,Quản lý thị trường,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

24

Thông tư 38/2013/TT-BCT về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

38/2013/TT-BCT,Thông tư 38 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

25

Thông tư 39/2013/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục bổ sung quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

39/2013/TT-BCT,Thông tư 39 2013,Bộ Công thương,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường .BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

26

Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

37/2013/TT-BCT,Thông tư 37 2013,Bộ Công thương,Nhập khẩu thuốc lá,Nhập khẩu thuốc lá điếu xì gà,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2013/TT-BCT

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

27

Thông tư 36/2013/TT-BCT Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương ban hành

36/2013/TT-BCT,Thông tư 36 2013,Bộ Công thương,Quản lý kinh phí khuyến công,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 36/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2014

28

Thông tư 35/2013/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2011/TT-BCT về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

35/2013/TT-BCT,Thông tư 35 2013,Bộ Công thương,Sửa đổi Thông tư,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

29

Thông tư 33/2013/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành

33/2013/TT-BCT,Thông tư 33 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

30

Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

31/2013/TT-BCT,Thông tư 31 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

31

Thông tư 30/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

30/2013/TT-BCT,Thông tư 30 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

32

Thông tư 29/2013/TT-BCT quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

29/2013/TT-BCT,Thông tư 29 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

33

Thông tư 28/2013/TT-BCT quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

28/2013/TT-BCT,Thông tư 28 2013,Bộ Công thương,Kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu ,Kiểm tra chất lượng thực phẩm nhập khẩu,Vệ sinh thực phẩm nhập khẩu,Vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2013

34

Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

27/2013/TT-BCT,Thông tư 27 2013,Bộ Công thương,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

35

Thông tư 26/2013/TT-BCT quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

26/2013/TT-BCT,Thông tư 26 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

36

Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

25/2013/TT-BCT,Thông tư 25 2013,Bộ Công thương,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

37

Thông tư 24/2013/TT-BCT quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

24/2013/TT-BCT,Thông tư 24 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

38

Thông tư 23/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

23/2013/TT-BCT,Thông tư 23 2013,Bộ Công thương,Thương mại,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

39

Thông tư 22/2013/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

22/2013/TT-BCT,Thông tư 22 2013,Bộ Công thương,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 22/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

40

Thông tư 21/2013/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 67/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

21/2013/TT-BCT,Thông tư 21 2013,Bộ Công thương,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227