Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 156296 văn bản

21

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 107/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34,Tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 18 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 18/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

22

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Giá tiêu thụ nước sạch,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 30/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

23

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Sử dụng ngân sách,Dự án khoa học công nghệ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên,

Ban hành: 20/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

24

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

-------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

25

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số: 34/2008/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN

Ban hành: 13/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2010

26

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về Quy định tổ chức quản lý và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

--------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 11/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

27

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hải Dương

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 06 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

28

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số: 34/2008/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 09/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

29

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Số: 34/2008/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

30

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34 2008,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

31

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm hoạt động của Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

------- Số: 34/2008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 26/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

32

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh Bắc Giang

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯ­ỜI BÁN DÂM CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH,

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

33

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức viên chức bằng hộ chiếu phổ thông do tỉnh Bình Thuận ban hành

34/2008/QD-UBND,Quyết định 34,Tỉnh Bình Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2008/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 09

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

34

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số: 34/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ BAN TÔN GIÁO VÀO SỞ NỘI VỤ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

35

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

------- Số: 34/2008/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2008-2010. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 19/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2008

36

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

34/QD-UBND,Quyết định 34 2019,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

37

Quyết định 34/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

34/QD-UBND,Quyết định 34 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 01 năm

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

38

Quyết định 34/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh Yên Bái ban hành

34/QD-UBND,Quyết định 34 2018,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

39

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

34/QD-UBND,Quyết định 34,Tỉnh Đắk Nông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

40

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

34/2019/QD-UBND,Quyết định 34 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2019/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175