Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3394/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33697 công văn

1

Công văn 3394/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

3394/QLD-DK,Công văn 3394 2018,Cục Quản lý dược,Nguyên liệu làm thuốc,Cấp giấy phép nguyên liệu làm thuốc,Xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

2

Công văn 3394/BHXH-TCCB năm 2014 tạm ngưng triển khai thông báo 3387/TB-BHXH do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3394/BHXH-TCCB,Công văn 3394,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm ,Cơ chế một cửa,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

3

Công văn 3394/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng đất làm hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành

3394/TCT-CS,Công văn 3394 2014,Tổng cục Thuế,Lệ phí trước bạ đất ,Chính sách lệ phí trước bạ ,Chuyển nhượng quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

4

Công văn 3394/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ do Tổng cục Hải quan ban hành

3394/TCHQ-GSQL,Công văn 3394 2013,Tổng cục Hải quan,nhập khẩu tàu cũ 2013,nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ ,tàu nhập khẩu để phá dỡ ,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

5

Công văn 3394/TCHQ-TXNK vướng mắc hoàn thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

3394/TCHQ-TXNK,Công văn 3394 2012,Tổng cục Hải quan,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc hoàn thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

6

Công văn 3394/TCHQ-TXNK vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ do Tổng cục Hải quan ban hành

3394/TCHQ-TXNK,Công văn 3394 2010,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế,Nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3394

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

7

Công văn số 3394/VP-TH về rà soát các nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 16, khóa VII do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3394/VP-TH, Công văn 3394, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3394/VP-TH Về rà soát các nội dung trình HĐND/TP

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2009

8

Công văn số 3394/VPCP-KTN về việc lập lại trật tự trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

3394/VPCP-KTN, Công văn 3394, Văn phòng Chính phủ, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 3394/VPCP-KTN V/v lập lại trật tự trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 23/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2008

9

Công văn số 3394/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế trong trường hợp chủ DNTN góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

3394/TCT-PCCS,Công văn 3394 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3394/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế trong trường hợp chủ DNTN góp

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2006

10

Công văn số 3394/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ tiền TSDV

3394/TCT-DNNN,Công văn 3394 2005,Tổng cục Thuế,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3394/TCT-DNNN V/v: xử lý nợ tiền TSDV. Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Công văn số 3394/VPCP-NN ngày 21/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm hoạ

3394/VPCP-NN,Công văn 3394 2002,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3394/VPCP-NN V/v báo cáo kết quả trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2002 Kính gửi:

Ban hành: 21/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

12

Công văn số 3394/VPCP-NN ngày 21/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm hoạ

3394/VPCP-NN,Công văn 3394 2002,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3394/VPCP-NN V/v báo cáo kết quả trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2002 Kính gửi:

Ban hành: 21/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

13

Công văn số 3394 TCT/NV6 ngày 19/09/2003 của Tổng cục thuế về việc chứng từ hạch toán tài sản cố định

3394TCT/NV6,Công văn 3394TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 3394 TCT/NV6 V/v chứng từ hạch toán tài sản cố định Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

Ban hành: 19/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

14

Công văn về việc chuyển giao nhiệm vụ chi trả nợ cấp ưu đãi chính sách người có công theo Quyết định 727/TTg

3394/LDTBXH-KHTC,Công văn 3394 1997,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bảo hiểm,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3394/LĐTBXH-KHTC V/v chuyển giao nhiệm vụ chi trả

Ban hành: 22/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn số 3394 TCT/NV5 ngày 11/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đầu vào và tiều thuê nhà ở của nhân viên nước ngoài

3394TCT/NV5,Công văn 3394TCT 2002,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3394 TCT/NV5 V/v: Nộp thuế TNCN đối với tiền phụ

Ban hành: 11/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

16

Công văn 1498/SXD-KTXD năm 2012 thẩm định kinh phí để xây dựng lại Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

và giá ca máy và thiết bị thi công công trình được xây dựng ở thời điểm quý IV năm 2006 và được ban hành bằng các quyết định số 3777/QĐ-UBND, 3778/QĐ-UBND, 3779/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 và Quyết số 3394/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của UBND tỉnh. Căn cứ Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh về lập và quản lý chi phí đầu tư

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

17

Công văn số 4664/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị xóa nợ tiền thu sử dụng vốn phải nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN)

việc đề nghị xóa nợ tiền thu sử dụng vốn phải nộp NSNN của Công ty công nghiệp cao su (nay là Công ty cổ phần công nghiệp cao su), Tổng cục Thuế đã có văn bản số 3394/TCT-DNNN ngày 4/10/2005 và công văn số 2792/TCT-DNNN ngày 17/8/2005 trả lời Công ty. Theo Quyết định số 3382/-UB ngày 6/7/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Biên

Ban hành: 23/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

19

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

20

Công văn 497/UBND-NĐ năm 2020 về đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

497/UBND-ND,Công văn 497 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND Huế,Đính chính Quyết định Bảng giá đất Huế,Đính chính bảng giá đất Huế 2020 2024,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13