Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3378/UBND-XD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 166905 văn bản

1

Hướng dẫn 08/HD-SXD về lập dự toán công trình xây dựng theo đơn giá sửa chữa công trình tỉnh Bình Định kèm theo Công bố 3378/UBND-XD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 12 năm 2008 HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO CÔNG BỐ SỐ 3378/UBND-XD NGÀY 13/10/2008 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH. Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

2

Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3378/QD-UBND,Quyết định 3378 2018,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

3

Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2018 về một số ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3378/QD-UBND,Quyết định 3378 2018,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

4

Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực việc làm và người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

3378/QD-UBND,Quyết định 3378,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378 /QĐ-UBND Long An, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

5

Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (giai đoạn 2015-2025)

3378/QD-UBND,Quyết định 3378 2015,Tỉnh Sơn La,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

6

Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2014 về Chương trình triển khai Nghị quyết 31/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do tỉnh Khánh Hòa ban hành

3378/QD-UBND,Quyết định 3378 2014,Tỉnh Khánh Hòa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

7

Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

3378/QD-UBND,Quyết định 3378 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Kinh phí thực hiện,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378/QĐ-UBND

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

8

Quyết định 3378/2014/QĐ-UBND Quy định thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3378/2014/QD-UBND,Quyết định 3378 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2015

9

Quyết định 3378/2006/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường di chuyển công trình xây dựng và máy móc thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3378/2006/QD-UBND,Quyết định 3378,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378/2006/QĐ-UBND Hạ

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

10

Quyết định 3378/2005/QĐ-UBND về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao do tỉnh An Giang ban hành

3378/2005/QD-UBND,Quyết định 3378,Tỉnh An Giang,chế độ dinh dưỡng vận động viên An Giang , vận động viên An Giang ,huấn luyện viên thể thao An Giang ,Chế độ dinh dưỡng của huấn luyện viên ,Chế độ dinh dưỡng đặc thù,Chế độ dinh dưỡng của vận động viên,Chế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

11

Quyết định 3378/QĐ-BQP năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới về đăng ký xe cơ giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

3378/QD-BQP,Quyết định 3378 2016,Bộ Quốc phòng,Xe cơ giới,Đăng ký xe,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3378

Ban hành: 20/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

12

Thông báo 3378/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2016 do Kho bạc Nhà nước ban hành

3378/TB-KBNN,Thông báo 3378,kho bạc nhà nước,Tỷ giá hạch toán ngoại tệ,Hạch toán ngoại tệ,Tỷ giá hạch toán ngoại tệ 2016,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

13

Quyết định 3378/QĐ-STC năm 2013 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Giám đốc Sở Tài chính, thành phố Hà Nội ban hành

3378/QD-STC,Quyết định 3378,Thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3378/QĐ-STC Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

14

Quyết định 451/QĐ-BNN-XD năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ trưởng (Để b/c); - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Trung tâm Tin học và Thống kê; (Cổng Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT); - Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC); - Báo Nông nghiệp Việt Nam; - Lưu: VT, XD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Hiệp

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

15

Quyết định 257/QĐ-BNN-XD năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TTHC); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (bản PDF); - Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp VN; - Lưu: VT, XD, PC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

16

Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD năm 2018 về hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3986/QD-BNN-XD,Quyết định 3986 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công trình thủy lợi,Hệ thống công trình thủy lợi,Quản lý công trình thủy lợi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

17

Chỉ thị 2364/CT-BNN-XD năm 2018 về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

vị trực thuộc Bộ; - UBND các tỉnh, TP có dự án do Bộ giao quản lý; - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP; - Các chủ đầu tư dự án do Bộ quản lý; - Các chủ đầu tư hợp phần BT, HT và TĐC; - Lưu VT, XD (250 bản). BỘ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Cường

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

18

Quyết định 597/QĐ-BNN-XD năm 2018 về phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

597/QD-BNN-XD,Quyết định 597 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công trình thủy lợi,Công trình thủy lợi chống lũ ,Đầu tư công trình thủy lợi,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

19

Quyết định 3378/QĐ-UB năm 2004 về việc chọn Doanh nghiệp để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Nhà in Thanh niên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3378/QD-UB,Quyết định 3378 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhà in Thanh niên,Ban đổi mới,Cổ phần hóa,Doanh nghiệp xây dựng,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3378/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm

Ban hành: 06/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 4183/QĐ-BNN-XD năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hợp cầu máng qua sông Kỳ Cùng; Quyết định số 3644/QĐ-BNN-XD ngày 08/9/2017 Phê duyệt thiết kế BVTC+DT hạng mục Xây lắp điện cao thế và trạm biến áp; Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn về dự án Hồ chứa nước Bản Lải: Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi -Thủy điện Bản Lải (Bước

Ban hành: 17/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122